Loading
Tentara | EP Artikel-Edy Gojira - Part 2

“NEW FIR'AUN" dan .....“NEW MUHAMMAD” ------------------------------------ semua UMAT ISLAm di segala ZAMAN di ceritakan Allah di Al qur’an ................................................................................................................ sampai sekarang …. dan yang AKAN TERJADI …. pada pembohong dan Nabi Palsu serta BINATANG itu ( Dajjal) …. dihukum lewat pertolongan Allah (“hujan BATU dari langit” dan “Isa” ) ………………. HUKUMAN Allah kepada …. “SERUPA dengan FIR’AUN dulu” …. = FIR’AUN sekarang (new Fir’aun) = BABEL …. Ciri “dzul autad”,, mempunyai TENTARA yang banyak ------------------------- ﴾ Al Fajr:10 ﴿ dan Fir’aun {وَفِرْعَوْنَ} memiliki {ذِى} bala tentara (tentara yang banyak/ٱلْأَوْتَادِ), ……………………………………… yang AKAN terjadi pada fir’aun sekarang (“new fir’aun” vs “new Muhammad”) – Allah menyiksa ….. lalu ALLAH menyiksa SANGAT KERAS (siksa terakhir) … Ali Imran:11 – Allah menyiksa ….. lalu ALLAH menyiksa SANGAT KERAS (siksa terakhir) … All Anfaal:52 -Allah MEMBINASAKANnya …. Lalu DITENGGELAMKAN “semuanya” (SEMUAnya di tenggelamkan) … Al Anfaal:54 ………………………… KAMU (ini adalah AL MAHDI/New Muhammad) …. sehingga Imam Mahdi diperlihatkan SIKSA mengerikan di DUNIA (lemparan Allah) Hadits Riwayat Abu Hurairah --------------------------------- agar HATIMU (kalbu Imam Mahdi) GEMBIRA … dg KEMENANGAN dekat ------------------------------------ ﴾ Al Anfaal:9 ﴿ (Ingatlah), ketika KAMU memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”. ------------------------ ﴾ Al Anfaal:10 ﴿ Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatiMU menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ---------------------------- ﴾ Ash Shaff:13 ﴿ Dan (ada lagi) karunia yang lain yang KAMU sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. --------------------------- ﴾ Ash Shaff:14 ﴿ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah”, lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. ……………………………………. <<<< Penyebab New Fir’aun ditenggelamkan ‘SEMUAnya” (Al Anfaal:54) = adalah LEMPARAN Allah (Al Anfaal:17) … tidak akan dijumpai lagi (wahyu Pasal : 18 || Ayat : 21),.. Semua pulau menghilang, dan semua gunung pun lenyap. ( Pasal : 16 || Ayat : 20 ) >>>>> <<< Wahyu ( Pasal : 16 || Ayat : 21 ) >>> HUJAN ES besar (sampai puluhan kg per bijinya) …. Jelas disebabkan poleshift singkat (poleshift 360 derajat = matahari terbit dari barat) …. BATSYAH dan poleshift waktunya HAMPIR bersamaan atau bersamaan waktunya …. Kemungkinan BESAR penyebabnya SAMA …………… WALLAHUA'LAM

June 7, 2016 Edy Gojira 3

“NEW  FIR'AUN" dan .....“NEW MUHAMMAD” ------------------------------------ semua UMAT ISLAm di [...]

1 2