Loading
Surga Allah | EP Artikel-Edy Gojira

barangsiapa menjadi BUTA di akhirat … = pasti masuk NERAKA {Al Israa’:97} …………………………………….. manusia BUTA di dunia = manusia yg TIDAK bisa MELIHAT KEBENARAN >> yg BENAR malah diSALAHkan .. yg JELAS SALAH malah dianggap BENAR = manusia MENJADI BUTA di AKHIRAT ------- ………….. buta didunia (tidak bisa melihat/menolak KEBENARAN di dunia {Al An’am:104}) …. di akhirat akan LEBIH BUTA lagi {Al Israa’:72} = masuk neraka {Al Israa’:97} ………………………….. ﴾ Al An’am:104 ﴿ <<< BUTA = tidak bisa melihat KEBENARAN (keterangan/ bukti nyata) dari Tuhan ..................... "Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti بَصَآئِرُ yang terang; maka barangsiapa MELIHAT (أَبْصَرَ kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa BUTA (عَمِىَ tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemeliharamu" ------------------------------------------ ﴾ Al Israa’:97 ﴿ <<< buta di akhirat = masuk NERAKA jahanam ...................... "Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan BUTA, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah NERAKA jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya". --------------------------- ﴾ Al Israa’:72 ﴿ <<<<<<,buta di dunia (tidak bisa melihat kebenaran) di dunia …. akan lebih buta lagi di akhirat ........... "Dan barangsiapa yang BUTA (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan LEBIH BUTA (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)". ……………………………………………………………………… yang BURUK dilihat …. baik…. / …. yang BAIK malah dilihat BURUK ……………… >>> ﴾ Al Anbiyaa:35 ﴿>>> MANUSIA diuji …. dg BAIk dan BURUK …. apakah kita TERMASUK TIDAK bisa melihat/ BUTA ….. melihat BAIK dan BURUK?????? … ….. BUTA melihat KEBAIKAN dan KEBURUKAN …… …… zaman Dajjal (jalan ke surga DAJJAL = NERAKA Allah, …. jalan ke NERAKA Dajjal = SURGA Allah) ------------------ "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan MENGUJI kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan". ……………………………………………………………………………………………………….. orang BERDUSTA dikatakan BENAR … ORANG BENAR dikatakan berdusta = tahun-tahun PENIPUAN …………………………………………………………………………………………………….. “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Dan pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang khianat akan disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan ‘Ruwaibidhah’. Sahabat bertanya, ‘Apakah Ruwaibidhah wahai Rasulullah?’ Nabi menjawab, ‘Orang bodoh yang bercakap mengenai urusan orang ramai” [HR Ahmad].

June 8, 2016 Edy Gojira 2

barangsiapa menjadi BUTA di akhirat … = pasti masuk NERAKA [...]