Loading
Pembohong | EP Artikel-Edy Gojira

INIlah yg dilakukan 30 DAJJAL sekarang ini !! ... hanya orang BUTA {qalbu} yg tidak melihat DAJJAL-DAJJAL sekarang ini !! ....................... -----dajjal = artinya PEMBOHONG, menutupi KEBENARAN --- menyesatkan orang banyak, >> supaya menyembah THAGHUT, menyembah ULAMA SU', jadi golongan muslim 72 golongan ke neraka --------- .................. Dan mereka benar-benar akan memikul dosa-DOSA mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa MEREKA dan pada hari Kiamat mereka pasti akan ditanya tentang keBOHONGan yang selalu mereka ada-adakan.” [Al-‘Ankabût/29 :13] ---------------------- Kata ‘ulamâ’ (bentuk plural dari ‘âlim), secara bahasa artinya orang yang berpengetahuan, ahli ilmu. Kata sû’ adalah masdar dari sâ’a–yasû’u–saw’an ; artinya jelek, buruk atau jahat. Dengan demikian, al-‘ulamâ’ as-sû’ secara bahasa artinya orang berpengetahuan atau ahli ilmu yang buruk dan jahat. Rasul saw. bersabda "Ingatlah, sejelek-jelek keburukan adalah keburukan ulama dan sebaik-baik kebaikan adalah kebaikan ulama." (HR ad-Darimi). =============== UJIAN di zaman 30 DAJJAL .... harus TIDAK BUTA ... harus tahu NERAKA dan SURGA DAJJAL, agar tidak menyesal selamanya. -------------------- zaman dajjal /30 dajjal itu TIDAK BUTA mata sebelah .... BUKAN seperti dajjal terakhir yg dibunuh Isa yg BENTUK MENGERIKAN dan buta mata sebelah ---------- DAJJAL /30 dajjal sekarang itu DIKIRA MUKMIN oleh MUSLIM/buta qalbu/tidak bisa membedakan BENAR dan salah/ TAKLID BUTA /muslim BUIH... dikira mukmin oleh muslim 72 golongan ke NERAKA ---------- “Siapa yang mendengar (kedatangan) Dajjal hendaklah menjauhinya. Demi Allah, seorang laki-laki benar-benar akan mendatangi Dajjal dan MENGIRA bahwa ia adalah seorang MUKMIN (yang kuat imannya), lalu ia akan mengikuti setiap syubhat yang ditebarkannya.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad) -------------

March 16, 2018 Edy Gojira 4

INIlah yg dilakukan 30 DAJJAL sekarang ini !! ... hanya [...]

HADIST JIHAD MELAWAN HAWA NAFSU ADALAH JIHAD AKBAR = hadits PALSU .... ini BUKTInya —————------------------- UPAYA kaum Kafir, Musyrik, Fasik, dan Munafik..... agar kaum Muslim LALAI, MENYIMPANG dari JALAN ALLAH .. mengikuti jalan dan KEMAUAN para DAJJAL, pembohong, kekafiran dan SYAITAN -------------------- Catatan ini untuk membantah argumentasi kaum liberal, para orientalis serta orang2 yg sudah terjangkit Al-Wahn akut dalam dirinya yang ingin merubah makna jihad yg sebenarnya. -------------------------- Diantara kesalahan tentang pemahaman Jihad yang menyebabkan ummat enggan untuk melaksanakannya adalah pemahaman jihad besar (jihad melawan hawa nafsu) dan jihad yang lebih rendah. --------------------- Seiring dengan keyakinan ini, berjuang melawan hawa nafsunya sendiri dipertimbangkan sebagai jihad yang terbesar, yang menjadikan jihad dengan berperang di medan pertempuran merupakan jihad yang paling rendah. ------------------- Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda sewaktu pulang dari perang Tabuk, رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ . قَالُوْا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ ؟ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ “ Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar.” Mereka berkata, “Apakah jihad yang lebih besar itu?” Beliau menjawab, “Jihad hati.” (HR. Al-Baihaqi dalam Az-Zuhd (384) dan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad (Bab Al-Wawi/Dzikr Al-Asma` Al-Mufradah) dari Jabir bin Abdillah Radhiyallahu ‘Anhuma. Al-Mizzi dalam Tahdzib Al-Kamal (biografi Ibrahim bin Abi Ablah Al-Adawi/210) dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (biografi Ibrahim bin Abi Ablah); dari Ibrahim bin Abi Ablah. Imam As-Suyuthi mengatakan, “Diriwayatkan Ad-Dailami, Al-Baihaqi dalam Az-Zuhd, dan Al-Khathib.”[Jami’ Al-Ahadits (15164)] ----------------------------------------------- Dalam riwayat Al-Khathib disebutkan, bahwa ketika NabiShallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan para sahabat baru saja dari suatu peperangan, beliau bersabda kepada mereka, قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ . قَالُوْا : وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ ؟ قَالَ : مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ “ Kalian telah kembali ke tempat kedatangan terbaik, dari jihad yang lebih kecil menuju jihad yang lebih besar.” Para sahabat berkata, “Apakah jihad yang lebih besar itu? Nabi bersabda, “Jihad seorang hamba melawan hawa nafsunya.” -------------------------------- Konsepsi ini walaupun secara fakta didasarkan atas sebuah hadits, akan tetapi hadits ini dapat disangkal dari beberapa aspek, yang akan saya sebutkan berikut ini. ----------------------- 1. Status Keshahihannyahaditsjihaad al-nafs lemah(dhaif),baik ditinjau dari sisi sanad maupun matan. Dari sisi sanad, isnad hadits tersebut lemah (dha’if). Al-Hafidz al-‘Iraqiy menyatakan bahwa isnad hadits ini lemah. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalaaniy, hadits tersebut adalah ucapan dari Ibrahim bin ‘Ablah. (lihat kitab Al Jihad wal Qital fi Siyasah Syar’iyah karya Dr. Muhammad Khair Haikal) --------------------------- Hadits ini tidak bisa digunakan untuk sebuah hujjah, karena al-Baihaqi berkata berkaitan dengan ini, Al-Baihaqi berkata, “Hadits ini sanadnya lemah.” As-Suyuthi menukil dari Ibnu Hajar, “Hadits ini sangat terkenal dan sering diucapkan. Ia adalah perkataan Ibrahim bin Abi Ablah dalam Al-Kunanya An-Nasa`i.”[Ad-Durar Al-Muntatsarah fi Al-Ahadits Al-Musytaharah (1/11)] --------------------------------

July 18, 2016 Edy Gojira 1

HADIST JIHAD MELAWAN HAWA NAFSU ADALAH JIHAD AKBAR = hadits [...]

apa itu ... Musyrik, Syirik, Munafik, Kafir, Murtad, Namimah ? ------------------------------------- berKACA diri kita sendiri .... apa yg telah dilakukan oleh kita untuk Allah .. di JALAN Allah ?? ...atau di JALAN SYAITAN ?? ..... atau di jalan musuh Allah/musuh orang beriman ?? -------------------------------------- >> Musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah, mengaku akan adanya Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Perbuatan itu disebut Syirik. ............................................. >> Orang munafik adalah orang yang bermuka dua, mengaku beriman padahal hatinya ingkar. disebut Nifaq/pembohong. Segala amal perbuatan yang dikerjakan itu bukan ditegakkan di atas dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah, akan tetapi hanya didasarkan pada perasaan dan hawa nafsunya semata-mata untuk mencari muka, penampilan, mengambil hati dalam masyarakat dan pandangan orang belaka. Segala perbuatan baiknya itu hanya dijadikan tempat berlindung untuk menutupi segala keburukan I’tikad dan niatnya. ................................ >> Kafir bermakna orang yang ingkar,yang tidak beriman (tidak percaya) atau tidak beragama Islam. Dengan kata lain orang kafir adalah orang yang tidak mahu memperhatikan serta menolak terhadap segala hukum Allah atau hukum Islam disampaikan melalui para Rasul. Perbuatan orang kafir disebut kufur. ............................... >> Murtad Ialah orang Islam yang keluar dari Islam yakni mengingkari semua ajaran Islam, baik dari segi Keyakinan, ucapan dan/atau perbuatannya Semua amalan orang murtad akan dimusnahkan dan tidak nilai pada hari akhirat nanti. ........................... >> An-Namimah adalah menebar fitnah atau mengadu domba -------------------------------

June 9, 2016 Edy Gojira 3

apa itu ... Musyrik, Syirik, Munafik, Kafir, Murtad, Namimah ? [...]

“NEW FIR'AUN" dan .....“NEW MUHAMMAD” ------------------------------------ semua UMAT ISLAm di segala ZAMAN di ceritakan Allah di Al qur’an ................................................................................................................ sampai sekarang …. dan yang AKAN TERJADI …. pada pembohong dan Nabi Palsu serta BINATANG itu ( Dajjal) …. dihukum lewat pertolongan Allah (“hujan BATU dari langit” dan “Isa” ) ………………. HUKUMAN Allah kepada …. “SERUPA dengan FIR’AUN dulu” …. = FIR’AUN sekarang (new Fir’aun) = BABEL …. Ciri “dzul autad”,, mempunyai TENTARA yang banyak ------------------------- ﴾ Al Fajr:10 ﴿ dan Fir’aun {وَفِرْعَوْنَ} memiliki {ذِى} bala tentara (tentara yang banyak/ٱلْأَوْتَادِ), ……………………………………… yang AKAN terjadi pada fir’aun sekarang (“new fir’aun” vs “new Muhammad”) – Allah menyiksa ….. lalu ALLAH menyiksa SANGAT KERAS (siksa terakhir) … Ali Imran:11 – Allah menyiksa ….. lalu ALLAH menyiksa SANGAT KERAS (siksa terakhir) … All Anfaal:52 -Allah MEMBINASAKANnya …. Lalu DITENGGELAMKAN “semuanya” (SEMUAnya di tenggelamkan) … Al Anfaal:54 ………………………… KAMU (ini adalah AL MAHDI/New Muhammad) …. sehingga Imam Mahdi diperlihatkan SIKSA mengerikan di DUNIA (lemparan Allah) Hadits Riwayat Abu Hurairah --------------------------------- agar HATIMU (kalbu Imam Mahdi) GEMBIRA … dg KEMENANGAN dekat ------------------------------------ ﴾ Al Anfaal:9 ﴿ (Ingatlah), ketika KAMU memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut”. ------------------------ ﴾ Al Anfaal:10 ﴿ Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatiMU menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. ---------------------------- ﴾ Ash Shaff:13 ﴿ Dan (ada lagi) karunia yang lain yang KAMU sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. --------------------------- ﴾ Ash Shaff:14 ﴿ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong (agama) Allah sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia: “Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku (untuk menegakkan agama) Allah?” Pengikut-pengikut yang setia itu berkata: “Kamilah penolong-penolong agama Allah”, lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan lain kafir; maka Kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang. ……………………………………. <<<< Penyebab New Fir’aun ditenggelamkan ‘SEMUAnya” (Al Anfaal:54) = adalah LEMPARAN Allah (Al Anfaal:17) … tidak akan dijumpai lagi (wahyu Pasal : 18 || Ayat : 21),.. Semua pulau menghilang, dan semua gunung pun lenyap. ( Pasal : 16 || Ayat : 20 ) >>>>> <<< Wahyu ( Pasal : 16 || Ayat : 21 ) >>> HUJAN ES besar (sampai puluhan kg per bijinya) …. Jelas disebabkan poleshift singkat (poleshift 360 derajat = matahari terbit dari barat) …. BATSYAH dan poleshift waktunya HAMPIR bersamaan atau bersamaan waktunya …. Kemungkinan BESAR penyebabnya SAMA …………… WALLAHUA'LAM

June 7, 2016 Edy Gojira 3

“NEW  FIR'AUN" dan .....“NEW MUHAMMAD” ------------------------------------ semua UMAT ISLAm di [...]