Loading
Nyala | EP Artikel-Edy Gojira

barangsiapa menjadi BUTA di akhirat … = pasti masuk NERAKA {Al Israa’:97} …………………………………….. manusia BUTA di dunia = manusia yg TIDAK bisa MELIHAT KEBENARAN >> yg BENAR malah diSALAHkan .. yg JELAS SALAH malah dianggap BENAR = manusia MENJADI BUTA di AKHIRAT ------- ………….. buta didunia (tidak bisa melihat/menolak KEBENARAN di dunia {Al An’am:104}) …. di akhirat akan LEBIH BUTA lagi {Al Israa’:72} = masuk neraka {Al Israa’:97} ………………………….. ﴾ Al An’am:104 ﴿ <<< BUTA = tidak bisa melihat KEBENARAN (keterangan/ bukti nyata) dari Tuhan ..................... "Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti بَصَآئِرُ yang terang; maka barangsiapa MELIHAT (أَبْصَرَ kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri; dan barangsiapa BUTA (عَمِىَ tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemeliharamu" ------------------------------------------ ﴾ Al Israa’:97 ﴿ <<< buta di akhirat = masuk NERAKA jahanam ...................... "Dan barangsiapa yang ditunjuki Allah, dialah yang mendapat petunjuk dan barangsiapa yang Dia sesatkan maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Dia. Dan Kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat (diseret) atas muka mereka dalam keadaan BUTA, bisu dan pekak. Tempat kediaman mereka adalah NERAKA jahannam. Tiap-tiap kali nyala api Jahannam itu akan padam, Kami tambah lagi bagi mereka nyalanya". --------------------------- ﴾ Al Israa’:72 ﴿ <<<<<<,buta di dunia (tidak bisa melihat kebenaran) di dunia …. akan lebih buta lagi di akhirat ........... "Dan barangsiapa yang BUTA (hatinya) di dunia ini, niscaya di akhirat (nanti) ia akan LEBIH BUTA (pula) dan lebih tersesat dari jalan (yang benar)". ……………………………………………………………………… yang BURUK dilihat …. baik…. / …. yang BAIK malah dilihat BURUK ……………… >>> ﴾ Al Anbiyaa:35 ﴿>>> MANUSIA diuji …. dg BAIk dan BURUK …. apakah kita TERMASUK TIDAK bisa melihat/ BUTA ….. melihat BAIK dan BURUK?????? … ….. BUTA melihat KEBAIKAN dan KEBURUKAN …… …… zaman Dajjal (jalan ke surga DAJJAL = NERAKA Allah, …. jalan ke NERAKA Dajjal = SURGA Allah) ------------------ "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan MENGUJI kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan". ……………………………………………………………………………………………………….. orang BERDUSTA dikatakan BENAR … ORANG BENAR dikatakan berdusta = tahun-tahun PENIPUAN …………………………………………………………………………………………………….. “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Dan pada waktu itu orang yang berdusta dikatakan benar, dan orang yang benar dikatakan berdusta. Orang khianat akan disuruh memegang amanah, dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berpeluang bercakap hanyalah golongan ‘Ruwaibidhah’. Sahabat bertanya, ‘Apakah Ruwaibidhah wahai Rasulullah?’ Nabi menjawab, ‘Orang bodoh yang bercakap mengenai urusan orang ramai” [HR Ahmad].

June 8, 2016 Edy Gojira 2

barangsiapa menjadi BUTA di akhirat … = pasti masuk NERAKA [...]

AL-QUR’AN MENJAWAB: Dan Kami telah menjadikan setiap sesuatu yang hidup dari air (Q.S. al-Anbiya : 30) ——————– JIN diciptakan oleh Allah dari API …. bukankah API = BUKAN AIR ??? ———————- Allah telah menjadikan jin dari nyala api (Q.S. ar-Rahman : 15) —————————————————- Dua ayat tsb adalah: Surat Al Anbiyaa’ ayat 30 : وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ : Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup Surat Ar Rahman ayat 15: وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ٥٥:١٥ : dan Dia menciptakan jin dari nyala api. ———————————- Dari dua ayat di atas kita semua boleh menyimpulkan begini: a. Allah menciptakan segala yang hidup dari air b. Jin adalah makhluk hidup c. Berarti Allah menciptakan jin dari air ————————————————- Kesimpulan ini jika dibenturkan pada QS. Ar-Rahman:15 di atas pasti kontradiktif: Allah menciptakan jin dari NYALA API, sementara kita semua berkesimpulan bahwa Allah menciptakah segala makhluk hidup, termasuk tentu saja Jin, dari AIR. ————————— Benarkah dua ayat di atas saling kontradiksi? ————————————- PEMBUKTIAN dengan METODE logika ELEKTROLISIS ….. AIR {H2O} menjadi unsur H dan O …. JIN diciptakan dari API yang sangat PANAS ….. <<< Hydrogen akan berubah menjadi ledakan api (yang sangat panas) pada suhu di atas 550 °C. Atau lima kali lebih panas dari api yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ———————————— WALLAHUA’LAM ————– Ujian kebenaran Quran .

June 2, 2016 Edy Gojira 2

AL-QUR’AN MENJAWAB: Dan Kami telah menjadikan setiap sesuatu yang hidup [...]

Betapa Dahsyat dan MeNGERIkannya .... SIKSA-an di Dalam NERAKA ................................. perSIAPkan bekalmu/bekalku .... sebelum MATImu/matiku ... di akhirat HANYA ada ... dua golongan yaitu ... orang-orang merugi {di NERAKA} dan .....orang-orang yang beruntung {di JANNAH} .......................................................... Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala telah memperingatkan kepada hamba-Nya tentang dahsyatnya Azab Neraka. Allah Subhanahu wata'ala berfirman, "Maka Kami memperingatkan kamu dengan Neraka yang menyala-nyala" (Al Lail: 14) ------------------------------ "Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar, sebagai ancaman bagi manusia." (Al Muddatsir: 35) -------------------------- Wahai hamba Allah !!... Wahai anak adam, "Peliharalah dirimu dari Neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (Al Baqarah: 24) ----------------------------------- "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wata'ala terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At Tahrim: 6) ----------------------------- Dan api Neraka itu, wahai hamba Allah !... Sebagaimana yang disifatkan di dalam firman-Nya, "Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah Subhanahu wata'ala mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku." (Az Zumar: 16) -------------------------

May 31, 2016 Edy Gojira 4

Betapa Dahsyat dan MeNGERIkannya .... SIKSA-an di Dalam NERAKA ................................. [...]