Loading
Manusia Dan Batu | EP Artikel-Edy Gojira

Betapa Dahsyat dan MeNGERIkannya .... SIKSA-an di Dalam NERAKA ................................. perSIAPkan bekalmu/bekalku .... sebelum MATImu/matiku ... di akhirat HANYA ada ... dua golongan yaitu ... orang-orang merugi {di NERAKA} dan .....orang-orang yang beruntung {di JANNAH} .......................................................... Sesungguhnya Allah Subhanahu wata'ala telah memperingatkan kepada hamba-Nya tentang dahsyatnya Azab Neraka. Allah Subhanahu wata'ala berfirman, "Maka Kami memperingatkan kamu dengan Neraka yang menyala-nyala" (Al Lail: 14) ------------------------------ "Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar, sebagai ancaman bagi manusia." (Al Muddatsir: 35) -------------------------- Wahai hamba Allah !!... Wahai anak adam, "Peliharalah dirimu dari Neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir." (Al Baqarah: 24) ----------------------------------- "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wata'ala terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (At Tahrim: 6) ----------------------------- Dan api Neraka itu, wahai hamba Allah !... Sebagaimana yang disifatkan di dalam firman-Nya, "Bagi mereka lapisan-lapisan dari api di atas mereka dan di bawah mereka pun lapisan-lapisan (dari api). Demikianlah Allah Subhanahu wata'ala mempertakuti hamba-hamba-Nya dengan azab itu. Maka bertakwalah kepada-Ku hai hamba-hamba-Ku." (Az Zumar: 16) -------------------------

May 31, 2016 Edy Gojira 4

Betapa Dahsyat dan MeNGERIkannya .... SIKSA-an di Dalam NERAKA ................................. [...]