Loading
Bijaksana | EP Artikel-Edy Gojira - Part 3

15 CIRI - CIRI MUKMIN YANG "BENAR" ..... IMANnya !!!!! --------------------------------------------------------------- 1.Beriman kepada Allah,Rasul-Nya,semua rukun Iman /Islam,semua Hukum-Nya dan Sunnah-Nya tanpa ragu-ragu. ------------------------ "Sesungguhnya orang- orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya(beriman)kepada Allah dan Rasul-Nya,kemudian mereka tidak ragu-ragu...".(Qs.Al-Hujuraat:15) .................................................... 2.Hanya bersedia ta'at dan patuh pada hukum Allah dan sunnah Nabi-Nya,tidak mencari dan menerima hukum yang lain. ---------------------- "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula)bagi perempuan yang mukmin,apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan,akan ada bagi mereka pilihan(yang lain)tentang urusan mereka.Dan barang siapa mendurhakai Allahdan Rasul-Nya maka sesungguhnya dia telah tersesat,sesat yang nyata."(Qs.Al-Ahzaab:36) .......................................................... 3.Bersedia ta'at dengan keyakinan mutlaktidak ada keraguan sedikitpun bila diajak mengamalkan Hukum Allah,tidak mencampurkan hukum Allah dengan kebatilan sedikitpun. ---------------- "yang tidak datang (Alqur'an)kebathilan baik dari depan maupun dari belakangnya,yang diturunkan daro Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji."(Qs.Fushilat:42) "Sesungguhnya jawaban orang-orang mumin,bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nyaagar Rasul menghukum(mengadili)diantara mereka ialah ucapan "kami dengar dan kami patuh."(QSAn-Nuur:51) ..................................................... 4.Mereka orang2 yg beriman adalah orang2 yg tidak berloyalitas kepada orang kafir. sebagaimana firmanNYA:”Wahai orang-orang yg beriman!janganlah kamu menjaqdikan teman orang2 yg diluar kalanganmu(seagama)sebagai teman kepercayaanmu.(karena)mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu.mereka mengharap kehancuranmu.sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka,dan apa g tersembunyi dihati mereka lebih jahat.sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat2 (kami)jika kamu mengerti.”Q.S. Ali-Imran 118. dan firmanNYA:”wahai orang-orang yg beriman!jika kamu mentaati orang2 yg kafir,niscaya mereka akan mengembalikan kamu kebelakang(murtad)maka kamu akan kembali menjadi orang ygrugi.’”Q.S.Ali—imran149.

May 27, 2016 Edy Gojira 1

15 CIRI - CIRI MUKMIN YANG "BENAR" ..... IMANnya !!!!! [...]

1 2 3