Loading
APA PENYEBAB … BUTA {qalbu}?….. CINTA DUNIA & TAKUT MATI {WAHN} ………………………………………….. >>> pintu KESENANGAN dibuka Allah SWT … membuat manusia LUPA { Al An’am:44/ Al An’am:53}… lalu manusia menjadi BUTA… TULI .. dan …BISU …. { Al An’am:39} = diTIPU dunia { Al An’am:70} AGAMA … hanya dianggap sebagai MAIN-MAIN dan GURAUAN …. = diTIPU kehidupan DUNIA{ Al An’am/BINATANG TERNAK:70} >> Manusia meLUPAkan PERINGATAN/ancaman Tuhan … karena diBUKAkan pintu-pintu KESENANGAN …. { Al An’am:44} … mereka BERGEMBIRA karenanya … sampai suatu waktu DIMUSNAHkan semuanya { Al An’am:45} …………………………………………………………. >>> KAYA dan MISKIN … adalah UJIAN Allah { Al An’am:53} —– ﴾ Al An’am:39 ﴿ Dan orang-orang yang menDUSTAkan ayat-ayat {كَذَّبُوا۟} Kami adalah pekak/TULI {صُمٌّ}, BISU {وَبُكْمٌ} dan berada dalam gelap gulita (“PANDANGAN GELAP= BUTA/ٱلظُّلُمٰتِ”). Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus. ——— ﴾ Al An’am:40 ﴿ Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika datang SIKSAAN / azab {عَذَابُ} Allah kepadamu, ATAU {أَوْ} datang kepadamu HARI KIAMAT {saat itu/kiamat/catastrophe/bencana besar/ٱلسَّاعَةُ}, apakah KAMU MENYERU (TUHAN) SELAIN {أَغَيْرَ} Allah; jika kamu orang-orang yang benar!” ————— ﴾ Al An’am:44 ﴿ Maka tatkala mereka MELUPAKAN PERINGATAN yang telah diberikan kepada mereka, KAMIPUN MEMBUKAKAN SEMUA PINTU-PINTU KESENANGAN UNTUK MEREKA; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. ————————- | EP Artikel-Edy Gojira

APA PENYEBAB ... BUTA {qalbu}?..... CINTA DUNIA & TAKUT MATI {WAHN} .................................................. >>> pintu KESENANGAN dibuka Allah SWT … membuat manusia LUPA { Al An’am:44/ Al An’am:53}… lalu manusia menjadi BUTA… TULI .. dan …BISU …. { Al An’am:39} = diTIPU dunia { Al An’am:70} <<<< .................................................................... >>> AGAMA … hanya dianggap sebagai MAIN-MAIN dan GURAUAN …. = diTIPU kehidupan DUNIA{ Al An’am/BINATANG TERNAK:70} << TV show ................................................................... >>> Manusia meLUPAkan PERINGATAN/ancaman Tuhan … karena diBUKAkan pintu-pintu KESENANGAN …. { Al An’am:44} … mereka BERGEMBIRA karenanya … sampai suatu waktu DIMUSNAHkan semuanya { Al An’am:45} ................................................................... >>> KAYA dan MISKIN … adalah UJIAN Allah { Al An’am:53} ----- ﴾ Al An’am:39 ﴿ Dan orang-orang yang menDUSTAkan ayat-ayat {كَذَّبُوا۟} Kami adalah pekak/TULI {صُمٌّ}, BISU {وَبُكْمٌ} dan berada dalam gelap gulita (“PANDANGAN GELAP= BUTA/ٱلظُّلُمٰتِ”). Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus. --------- ﴾ Al An’am:40 ﴿ Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika datang SIKSAAN / azab {عَذَابُ} Allah kepadamu, ATAU {أَوْ} datang kepadamu HARI KIAMAT {saat itu/kiamat/catastrophe/bencana besar/ٱلسَّاعَةُ}, apakah KAMU MENYERU (TUHAN) SELAIN {أَغَيْرَ} Allah; jika kamu orang-orang yang benar!” --------------- ﴾ Al An’am:44 ﴿ Maka tatkala mereka MELUPAKAN PERINGATAN yang telah diberikan kepada mereka, KAMIPUN MEMBUKAKAN SEMUA PINTU-PINTU KESENANGAN UNTUK MEREKA; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. -------------------------

APA PENYEBAB ... BUTA {qalbu}?..... CINTA DUNIA & TAKUT MATI {WAHN}
..................................................
>>> pintu KESENANGAN dibuka Allah SWTmembuat manusia LUPA { Al An’am:44/ Al An’am:53}… lalu manusia menjadi BUTATULI .. danBISU …. { Al An’am:39} = diTIPU dunia { Al An’am:70} <<<<
....................................................................
>>> AGAMAhanya dianggap sebagai MAIN-MAIN dan GURAUAN …. = diTIPU kehidupan DUNIA{ Al An’am/BINATANG TERNAK:70} << TV show
...................................................................
>>> Manusia meLUPAkan PERINGATAN/ancaman Tuhankarena diBUKAkan pintu-pintu KESENANGAN …. { Al An’am:44} … mereka BERGEMBIRA karenanyasampai suatu waktu DIMUSNAHkan semuanya { Al An’am:45}
...................................................................
>>> KAYA dan MISKINadalah UJIAN Allah { Al An’am:53}
-----
﴾ Al An’am:39 ﴿
Dan orang-orang yang menDUSTAkan ayat-ayat {كَذَّبُوا۟} Kami adalah pekak/TULI {صُمٌّ}, BISU {وَبُكْمٌ} dan berada dalam gelap gulita (“PANDANGAN GELAP= BUTA/ٱلظُّلُمٰتِ”). Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus.
---------
﴾ Al An’am:40 ﴿
Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika datang SIKSAAN / azab {عَذَابُ} Allah kepadamu, ATAU {أَوْ} datang kepadamu HARI KIAMAT {saat itu/kiamat/catastrophe/bencana besar/ٱلسَّاعَةُ}, apakah KAMU MENYERU (TUHAN) SELAIN {أَغَيْرَ} Allah; jika kamu orang-orang yang benar!”
---------------
﴾ Al An’am:44 ﴿
Maka tatkala mereka MELUPAKAN PERINGATAN yang telah diberikan kepada mereka, KAMIPUN MEMBUKAKAN SEMUA PINTU-PINTU KESENANGAN UNTUK MEREKA; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.
----------------kaya uang 1---------
﴾ Al An’am:45 ﴿
Maka orang-orang yang zalim itu DIMUSNAHKAN {فَقُطِعَ} sampai ke akar-akarnya {SELURUH دَابِرُ KAUM ٱلْقَوْمِ ORANG-ORANG yang ٱلَّذِينَ Dzalim ظَلَمُوا۟} . Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

﴾ Al An’am:51 ﴿
Dan berilah PERINGATAN {وَأَنذِرْ} dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan {DIKUMPULKAN/ يُحْشَرُوٓا۟} kepada Tuhannya (pada hari kiamat), sedang bagi mereka tidak ada seorang pelindung dan pemberi syafa’atpun selain daripada Allah, agar mereka bertakwa.

﴾ Al An’am:53 ﴿
Dan demikianlah telah Kami UJI {فَتَنَّا}sebahagian mereka (orang-orang KAYA) dengan sebahagian mereka (orang-orang MISKIN), supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata: “ORANG-ORANG SEMACAM INIKAH di antara kita yang DIBERI ANUGERAH ALLAH kepada mereka?” (Allah berfirman): “Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya)?”

﴾ Al An’am:61 ﴿
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga APABILA DATANG KEMATIAN {ٱلْمَوْتُ} kepada salah seorang di antara kamu, IA DIWAFATKAN {تَوَفَّتْهُ} OLEH MALAIKAT-MALAIKAT KAMI, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.

﴾ Al An’am:62 ﴿
Kemudian mereka (hamba Allah) DIKEMBALIKAN KEPADA ALLAH, PENGUASA mereka yang SEBENARNYA. Ketahuilah bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah Pembuat Perhitungan yang paling cepat.

﴾ Al An’am:68 ﴿
Dan apabila kamu melihat orang-orang MEMPEROLOK-OLOKKAN { يَخُوضُونَ} AYAT-AYAT Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).

﴾ Al An’am:70 ﴿
Dan TINGGALKAN LAH orang-orang yang menjadikan AGAMA mereka sebagai MAIN-MAIN dan SENDA GURAU, dan mereka telah DITIPU OLEH KEHIDUPAN DUNIA. Peringatkanlah (mereka) dengan Al-Quran itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak pula pemberi syafa’at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

…………………..BUTA walau punya mata yg bisa melihat ………………
﴾ Al Hajj:46 ﴿
maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.

.................... AL WAHN .................
Orang yang buta bukan orang yang melihat banyaknya harta, akan tetapi, yang disebut orang buta, orang yang tak mau melihat ilmu agama".

(Al Habib Abdullah Bin Mukshin Al-Attas)

يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل يا رسول الله أمن قلة يومئذ ؟ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم و ينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت). رواه أبو داود و احمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 2/1359 ح 8183 و سلسلة الأحاديث الصحيحة ح 956.
Rasulullah bersabda, “Nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring.” Seseorang berkata, “Apakah karena sedikitnya kami waktu itu?” Beliau bersabda, “Bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahn.” Seseorang bertanya, “Apakah wahn itu?” Beliau menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Dawud No. 3745)

Zaman terus bergulir menghampiri penghabisannya. Hadits-hadits nabi tentang datangnya akhir dari alam semesta semakin terpenuhi. Kita telah melihat bahwa ummat ini semakin mengikuti tingkah laku yahudi dan nashara.

Bukan hanya di mal-mal, bahkan di pasar-pasar tradisional, kita dapat melihat betapa ummat ini telah melangkah meninggalkan millah Islam dan terus saja mengikuti jejak yahudi dan nashara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga ke lubang biawak pun mereka ikuti.

Ummat telah banyak yang melupakan Allah. Mereka terjebak dalam kenikmatan duniawi yang sementara. Mereka berbuat semaunya seolah surga dan neraka itu tak ada. Telah banyak diantara kita yang meninggalkan shalat fardhu sebagai tanda tak rindunya kita dengan Allah. Kalau pun kita shalat, kita shalat tanpa tahu ilmunya dengan baik dan benar. Kalau pun tahu ilmunya, hati dan fikirannya belum bisa benar dalam mendirikan sholat. Tetapi yang sangat perlu diperhatikan adalah mereka yang telah meninggalkan shalat fardhu. Apakah mereka tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah?

Views All Time
Views All Time
518
Views Today
Views Today
1
About Edy Gojira 722 Articles
sampaikanlah .... kebenaran ayat-ayat Allah

3 Comments on APA PENYEBAB ... BUTA {qalbu}?..... CINTA DUNIA & TAKUT MATI {WAHN} .................................................. >>> pintu KESENANGAN dibuka Allah SWT … membuat manusia LUPA { Al An’am:44/ Al An’am:53}… lalu manusia menjadi BUTA… TULI .. dan …BISU …. { Al An’am:39} = diTIPU dunia { Al An’am:70} <<<< .................................................................... >>> AGAMA … hanya dianggap sebagai MAIN-MAIN dan GURAUAN …. = diTIPU kehidupan DUNIA{ Al An’am/BINATANG TERNAK:70} << TV show ................................................................... >>> Manusia meLUPAkan PERINGATAN/ancaman Tuhan … karena diBUKAkan pintu-pintu KESENANGAN …. { Al An’am:44} … mereka BERGEMBIRA karenanya … sampai suatu waktu DIMUSNAHkan semuanya { Al An’am:45} ................................................................... >>> KAYA dan MISKIN … adalah UJIAN Allah { Al An’am:53} ----- ﴾ Al An’am:39 ﴿ Dan orang-orang yang menDUSTAkan ayat-ayat {كَذَّبُوا۟} Kami adalah pekak/TULI {صُمٌّ}, BISU {وَبُكْمٌ} dan berada dalam gelap gulita (“PANDANGAN GELAP= BUTA/ٱلظُّلُمٰتِ”). Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus. --------- ﴾ Al An’am:40 ﴿ Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika datang SIKSAAN / azab {عَذَابُ} Allah kepadamu, ATAU {أَوْ} datang kepadamu HARI KIAMAT {saat itu/kiamat/catastrophe/bencana besar/ٱلسَّاعَةُ}, apakah KAMU MENYERU (TUHAN) SELAIN {أَغَيْرَ} Allah; jika kamu orang-orang yang benar!” --------------- ﴾ Al An’am:44 ﴿ Maka tatkala mereka MELUPAKAN PERINGATAN yang telah diberikan kepada mereka, KAMIPUN MEMBUKAKAN SEMUA PINTU-PINTU KESENANGAN UNTUK MEREKA; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. -------------------------

  1. Ummat telah banyak yang melupakan Allah. Mereka terjebak dalam kenikmatan duniawi yang sementara. Mereka berbuat semaunya seolah surga dan neraka itu tak ada. Telah banyak diantara kita yang meninggalkan shalat fardhu sebagai tanda tak rindunya kita dengan Allah. Kalau pun kita shalat, kita shalat tanpa tahu ilmunya dengan baik dan benar. Kalau pun tahu ilmunya, hati dan fikirannya belum bisa benar dalam mendirikan sholat. Tetapi yang sangat perlu diperhatikan adalah mereka yang telah meninggalkan shalat fardhu. Apakah mereka tidak rindu untuk berjumpa dengan Allah?

  2. Bukan hanya di mal-mal, bahkan di pasar-pasar tradisional, kita dapat melihat betapa ummat ini telah melangkah meninggalkan millah Islam dan terus saja mengikuti jejak yahudi dan nashara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga ke lubang biawak pun mereka ikuti.

  3. Rasulullah bersabda, “Nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kalian, seperti halnya orang-orang yang menyerbu makanan di atas piring.” Seseorang berkata, “Apakah karena sedikitnya kami waktu itu?” Beliau bersabda, “Bahkan kalian waktu itu banyak sekali, tetapi kamu seperti buih di atas air. Dan Allah mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kalian serta menjangkitkan di dalam hatimu penyakit wahn.” Seseorang bertanya, “Apakah wahn itu?” Beliau menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR. Ahmad, Al-Baihaqi, Abu Dawud No. 3745)

Leave a Reply