Loading
JANGAN seperti KELEDAI “terkejut/kaget” …. Ketika “bertemu SINGA” … Al Muddastir:50-51 … ketika dimasukkan ke SAQAR (nar/pembakar manusia) … Al Muddastir:42 dan 49 ———- > —————– ﴾ Al Muddastir:42 ﴿ “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka/pembakar manusia)?” ref … ﴾ Al Muddastir:29 ﴿ (Saqar) adalah pembakar {yang membakar/ لَوَّاحَةٌ} manusia {manusia secara fisik/al basyar/لِّلْبَشَرِ}. ﴾ Al Muddastir:43 ﴿ Mereka menjawab: “Kami dahulu TIDAK termasuk orang-orang yang mengerjakan SHALAT, ﴾ Al Muddastir:44 ﴿ dan kami TIDAK (pula) memberi MAKAN orang MISKIN, —————– ﴾ Al Muddastir:45 ﴿ dan adalah kami memBICARAkan yang BATHIL, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, ﴾ Al Muddastir:46 ﴿ dan adalah kami menDUSTAkan hari PEMBALASAN, ——————- ﴾ Al Muddastir:47 ﴿ hingga datang kepada kami kematian” {kePASTIan/ٱلْيَقِينُ}. ﴾ Al Muddastir:48 ﴿ Maka TIDAK BERGUNA lagi bagi mereka SYAFA’AT dari orang-orang yang memberikan syafa’at. ﴾ Al Muddastir:49 ﴿ Maka mengapa mereka berpaling dari PERINGATAN (Allah)?, ﴾ Al Muddastir:50 ﴿ seakan-akan mereka itu KELEDAI liar {حُمُرٌ} yang lari terkejut, ﴾ Al Muddastir:51 ﴿ lari daripada SINGA. ————————- ﴾ Al Muddastir:52 ﴿ Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. ﴾ Al Muddastir:53 ﴿ Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka TIDAK TAKUT KEPADA NEGERI AKHIRAT. ﴾ Al Muddastir:54 ﴿ Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya AL QURAN ITU ADALAH PERINGATAN. ﴾ Al Muddastir:55 ﴿ Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia MENGAMBIL PELAJARAN daripadanya (AL QURAN). ﴾ Al Muddastir:56 ﴿ Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun. ——————– | EP Artikel-Edy Gojira

JANGAN seperti KELEDAI “terkejut/kaget” …. Ketika “bertemu SINGA” … Al Muddastir:50-51 … ketika dimasukkan ke SAQAR (nar/pembakar manusia) … Al Muddastir:42 dan 49 ---------- <<< semuanya sudah diPERINGATKAN di Al qur’an … Al Muddastir:54 >>> ----------------- ﴾ Al Muddastir:42 ﴿ “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka/pembakar manusia)?” ref … ﴾ Al Muddastir:29 ﴿ (Saqar) adalah pembakar {yang membakar/ لَوَّاحَةٌ} manusia {manusia secara fisik/al basyar/لِّلْبَشَرِ}. ﴾ Al Muddastir:43 ﴿ Mereka menjawab: “Kami dahulu TIDAK termasuk orang-orang yang mengerjakan SHALAT, ﴾ Al Muddastir:44 ﴿ dan kami TIDAK (pula) memberi MAKAN orang MISKIN, ----------------- ﴾ Al Muddastir:45 ﴿ dan adalah kami memBICARAkan yang BATHIL, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, ﴾ Al Muddastir:46 ﴿ dan adalah kami menDUSTAkan hari PEMBALASAN, ------------------- ﴾ Al Muddastir:47 ﴿ hingga datang kepada kami kematian” {kePASTIan/ٱلْيَقِينُ}. ﴾ Al Muddastir:48 ﴿ Maka TIDAK BERGUNA lagi bagi mereka SYAFA’AT dari orang-orang yang memberikan syafa’at. ﴾ Al Muddastir:49 ﴿ Maka mengapa mereka berpaling dari PERINGATAN (Allah)?, ﴾ Al Muddastir:50 ﴿ seakan-akan mereka itu KELEDAI liar {حُمُرٌ} yang lari terkejut, ﴾ Al Muddastir:51 ﴿ lari daripada SINGA. ------------------------- ﴾ Al Muddastir:52 ﴿ Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. ﴾ Al Muddastir:53 ﴿ Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka TIDAK TAKUT KEPADA NEGERI AKHIRAT. ﴾ Al Muddastir:54 ﴿ Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya AL QURAN ITU ADALAH PERINGATAN. ﴾ Al Muddastir:55 ﴿ Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia MENGAMBIL PELAJARAN daripadanya (AL QURAN). ﴾ Al Muddastir:56 ﴿ Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun. --------------------

JANGAN seperti KELEDAIterkejut/kaget” …. Ketikabertemu SINGA” … Al Muddastir:50-51 … ketika dimasukkan ke SAQAR (nar/pembakar manusia) … Al Muddastir:42 dan 49
----------
<<< semuanya sudah diPERINGATKAN di Al qur’an … Al Muddastir:54 >>>
-----------------
﴾ Al Muddastir:42 ﴿
Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka/pembakar manusia)?”
ref … ﴾ Al Muddastir:29 ﴿ (Saqar) adalah pembakar {yang membakar/ لَوَّاحَةٌ} manusia {manusia secara fisik/al basyar/لِّلْبَشَرِ}.
﴾ Al Muddastir:43 ﴿
Mereka menjawab: “Kami dahulu TIDAK termasuk orang-orang yang mengerjakan SHALAT,
﴾ Al Muddastir:44 ﴿
dan kami TIDAK (pula) memberi MAKAN orang MISKIN,
-----------------
﴾ Al Muddastir:45 ﴿
dan adalah kami memBICARAkan yang BATHIL, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya,
﴾ Al Muddastir:46 ﴿
dan adalah kami menDUSTAkan hari PEMBALASAN,
-------------------
﴾ Al Muddastir:47 ﴿
hingga datang kepada kami kematian” {kePASTIan/ٱلْيَقِينُ}.

﴾ Al Muddastir:48 ﴿
Maka TIDAK BERGUNA lagi bagi mereka SYAFA’AT dari orang-orang yang memberikan syafa’at.
﴾ Al Muddastir:49 ﴿
Maka mengapa mereka berpaling dari PERINGATAN (Allah)?,

﴾ Al Muddastir:50 ﴿
seakan-akan mereka itu KELEDAI liar {حُمُرٌ} yang lari terkejut,

﴾ Al Muddastir:51 ﴿
lari daripada SINGA.
-------------------------
﴾ Al Muddastir:52 ﴿
Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
﴾ Al Muddastir:53 ﴿
Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka TIDAK TAKUT KEPADA NEGERI AKHIRAT.
﴾ Al Muddastir:54 ﴿
Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya AL QURAN ITU ADALAH PERINGATAN.
﴾ Al Muddastir:55 ﴿
Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia MENGAMBIL PELAJARAN daripadanya (AL QURAN).
﴾ Al Muddastir:56 ﴿
Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun.
--------------------
………… Al Qur’an = menJELASkan segala sesuatu
﴾ An Nahl:89 ﴿
(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk MENJELASKAN SEGALA SESUATU dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
Yusuf:111 ﴿
Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan MENJELASKAN SEGALA SESUATU, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman

Views All Time
Views All Time
685
Views Today
Views Today
1
About Edy Gojira 722 Articles
sampaikanlah .... kebenaran ayat-ayat Allah

2 Comments on JANGAN seperti KELEDAI “terkejut/kaget” …. Ketika “bertemu SINGA” … Al Muddastir:50-51 … ketika dimasukkan ke SAQAR (nar/pembakar manusia) … Al Muddastir:42 dan 49 ---------- <<< semuanya sudah diPERINGATKAN di Al qur’an … Al Muddastir:54 >>> ----------------- ﴾ Al Muddastir:42 ﴿ “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka/pembakar manusia)?” ref … ﴾ Al Muddastir:29 ﴿ (Saqar) adalah pembakar {yang membakar/ لَوَّاحَةٌ} manusia {manusia secara fisik/al basyar/لِّلْبَشَرِ}. ﴾ Al Muddastir:43 ﴿ Mereka menjawab: “Kami dahulu TIDAK termasuk orang-orang yang mengerjakan SHALAT, ﴾ Al Muddastir:44 ﴿ dan kami TIDAK (pula) memberi MAKAN orang MISKIN, ----------------- ﴾ Al Muddastir:45 ﴿ dan adalah kami memBICARAkan yang BATHIL, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, ﴾ Al Muddastir:46 ﴿ dan adalah kami menDUSTAkan hari PEMBALASAN, ------------------- ﴾ Al Muddastir:47 ﴿ hingga datang kepada kami kematian” {kePASTIan/ٱلْيَقِينُ}. ﴾ Al Muddastir:48 ﴿ Maka TIDAK BERGUNA lagi bagi mereka SYAFA’AT dari orang-orang yang memberikan syafa’at. ﴾ Al Muddastir:49 ﴿ Maka mengapa mereka berpaling dari PERINGATAN (Allah)?, ﴾ Al Muddastir:50 ﴿ seakan-akan mereka itu KELEDAI liar {حُمُرٌ} yang lari terkejut, ﴾ Al Muddastir:51 ﴿ lari daripada SINGA. ------------------------- ﴾ Al Muddastir:52 ﴿ Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. ﴾ Al Muddastir:53 ﴿ Sekali-kali tidak. Sebenarnya mereka TIDAK TAKUT KEPADA NEGERI AKHIRAT. ﴾ Al Muddastir:54 ﴿ Sekali-kali tidak demikian halnya. Sesungguhnya AL QURAN ITU ADALAH PERINGATAN. ﴾ Al Muddastir:55 ﴿ Maka barangsiapa menghendaki, niscaya dia MENGAMBIL PELAJARAN daripadanya (AL QURAN). ﴾ Al Muddastir:56 ﴿ Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali (jika) Allah menghendakinya. Dia (Allah) adalah Tuhan Yang patut (kita) bertakwa kepada-Nya dan berhak memberi ampun. --------------------

 1. UJIAN KAYA ...."dibentangkan DUNIA" .... yg membuat BINASA Umat ISLAM.
  .....kaya dan miskin = kehendak Allah ... Ar Ra’du:26

  Rosululloh shollallohu alaihi wasallam bersabda:“Tidaklah kefakiran yang aku takutkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan pada kalian kalau dibentangkan dunia pada kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka lakukan lalu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka.” (HR. al-Bukhori: 3791 dan Muslim: 2961)

  ﴾ Ar Ra’du:26 ﴿
  Allah me-LUAS-kan rezeki {= KAYA/banyak HARTA} dan me-NYEMPIT-kannya {=MISKIN/ sedikit harta} bagi siapa yang Dia KEHENDAKi. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang sedikit).

 2. ...harta UJIAN .. bisa untuk JALAN ke SURGA atau NERAKA.....
  ...............................................................................................
  {{{ Aku sudah Kerja Keras …. Malah orang lain yg gak susah payah, malah menikmati hasil KERja kerasku ????????????????????? }}}}} … <<<< fenomena “Qarun dan Manusia hidup Mewah”, tanda-tanda sebelum suatu negeri akan ditimpakan Azab dan akan diBINASAkan suatu negeri. <<<< Nabi SAW bersabda : Sesungguhnya setiap umat memiliki ujian/fitnah, dan ujian umatku adalah “”HARTA”” [HR. Tirmidzi “Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ‘ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).” (At-Takatsur: 1-8)

Leave a Reply