Loading
PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan ….. {ref: MANUSKRIP AL-‘ABARI} ————- sebelum PEMBAKARAN adalah peristiwa: ——————————– 1} … Tuhan MURKA kepada seluruh umat MANUSIA. Sebab, kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dan semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel 2} … datanglah ISRAEL untuk menyatakan PERANG 3} … Di Sinai {= Negara MESIR} Tuhan sangat MURKA >>>>> SEBAB “pembakaran” krn “segerombolan burung api dari langit” = HUJAN BATU dari LANGIT … bukan …. hujan batu dari gunung meletus 1} …. Kejahatan merajalela di seluruh dunia {= mengikuti hukum/aturan Dajjal} 2} …. kejahatan datang dari semua tempat dan penjuru dunia {= al harj, “… semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel…..”} 3} …. Dia (Tuhan) …. berbicara tentang API GEROMBOLAN BURUNG (hizb ath-thair) di langit {= METEOR SHOWER/ HUJAN BATU = segerombolan burung api dari langit} >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4} … PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan | EP Artikel-Edy Gojira

PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan ….. {ref: MANUSKRIP AL-‘ABARI} ------------- sebelum PEMBAKARAN adalah peristiwa: -------------------------------- 1} … Tuhan MURKA kepada seluruh umat MANUSIA. Sebab, kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dan semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel 2} … datanglah ISRAEL untuk menyatakan PERANG 3} … Di Sinai {= Negara MESIR} Tuhan sangat MURKA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4} …. dan kemudian MEMBAKAR ISRAEL …. {DAN dan KEMUDIAN = menunjukkan PERISTIWA selanjutnya, setelah peristiwa SEBELUMnya terjadi} >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SEBAB “pembakaran” krn “segerombolan burung api dari langit” = HUJAN BATU dari LANGIT … bukan …. hujan batu dari gunung meletus 1} …. Kejahatan merajalela di seluruh dunia {= mengikuti hukum/aturan Dajjal} 2} …. kejahatan datang dari semua tempat dan penjuru dunia {= al harj, “… semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel…..”} 3} …. Dia (Tuhan) …. berbicara tentang API GEROMBOLAN BURUNG (hizb ath-thair) di langit {= METEOR SHOWER/ HUJAN BATU = segerombolan burung api dari langit} >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4} … PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< setelah pembakaran …. SISA-sisa parajurit dari negara-negara di dunia, berkumpul di Magido (Israel) = Armagedon = setelah peristiwa PEMBAKARAN Tuhan (ref-manuskrip)

PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan ….. {ref: MANUSKRIP AL-‘ABARI}
-------------
sebelum PEMBAKARAN adalah peristiwa:
--------------------------------
1} … Tuhan MURKA kepada seluruh umat MANUSIA. Sebab, kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dan semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel
2} … datanglah ISRAEL untuk menyatakan PERANG
3} … Di Sinai {= Negara MESIR} Tuhan sangat MURKA
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
4} …. dan kemudian MEMBAKAR ISRAEL …. {DAN dan KEMUDIAN = menunjukkan PERISTIWA selanjutnya, setelah peristiwa SEBELUMnya terjadi}
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

SEBABpembakarankrn “segerombolan burung api dari langit” = HUJAN BATU dari LANGITbukan …. hujan batu dari gunung meletus

1} …. Kejahatan merajalela di seluruh dunia {= mengikuti hukum/aturan Dajjal}
2} …. kejahatan datang dari semua tempat dan penjuru dunia {= al harj, “… semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel…..”}
3} …. Dia (Tuhan) …. berbicara tentang API GEROMBOLAN BURUNG (hizb ath-thair) di langit {= METEOR SHOWER/ HUJAN BATU = segerombolan burung api dari langit}

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
4} … PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

setelah pembakaran …. SISA-sisa parajurit dari negara-negara di dunia, berkumpul di Magido (Israel) = Armagedon = setelah peristiwa PEMBAKARAN Tuhan (ref-manuskrip)

MANUSKRIP AL-‘ABARI yang ditulis dalam bahasa Ibrani mengatakan:

Di masa awal zaman akhir, Tuhan menyerahkan bendera kepada al-Mahdi, seorang pemuda Tuhan, …yang kemudian keluar untuk berbicara dengan firman Tuhan. Ia mengingatkan bahwa Tuhan Maha Agung dan bahwa Tuhan murka kepada seluruh umat manusia. Sebab, kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dan semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel. Raja Afrika memerintah ar-Ridha, dan ingin memerintah semua orang. Lalu, datanglah Israel untuk menyatakan perang. Di Sinai Tuhan sangat murka dan kemudian membakar Israel.

Dan tibalah rahasia Tuhan. Dari bumi cahaya muncul cahaya, dan Tuhan berkehendak menjadikan cahaya untuk bumi Tuhan. Tuhan menghendaki hukum yang bukan hukum orang-orangHizb’ yang menyongsong api dan terbakar. Dia berbicara tentang api gerombolan burung (hizb ath-thair) di langit {= METEOR SHOWER/ HUJAN BATU}, dan seluruh urusan dunia pada ‘Muhahhad’. Kejahatan merajalela di seluruh dunia, dan kejahatan datang dari semua tempat dan penjuru dunia.

Pembakaran yang dilakukan memanggang seluruh umat dunia karena murka dari Tuhan.
Dan Tibalah ‘Majd’ Tuhan. Dan semua bangsa dunia bermimpi menjadi pengibar bendera Tuhan. Akan tetapi, Tuhan hanya rela dengan bendera kebenaran. Tuhan adalah kebenaran, dan Tuhan Maha Agung. Bendera yang dibenci manusia di ‘Magedo’. Akan tetapi, bendera al-Masih Tuhan tidak dibenci. Tuhan membenci orang-orang yang mengatakan bahwa Al Masih Tuhan adalah salah satu dari sekian nama. Tuhan membenci pada orang yang mengatakan bahwa al-Masih Tuhan adalah anak Tuhan. Tuhan membenci orang-orang yang mengatakan bahwa al-Masih bin Maryam adalah anak Tuhan. Tuhan Maha Agung, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia Maha Esa. Sesungguhnya al-Masih dan Pemuda Tuhan hampir tiba. Al-Masih datang sesudah Pemuda Tuhan menguasai dunia, seluruh dunia yang besar. Di Magedon, bendera yang buruk bintangnya bernamadarah’. Bintangnya adalah bintang milik Dawud. Tuhan melimpahkan kesejahteraan kepadanya dan memilihnya. Dan di Magedon ada bendera yang rahasianya adalah ‘bintang-bintangraja Dajjal. Semuanya adalah bintang-bintang yang hampir tenggelam. Di Magedon terdapat ‘bintang yang semuanya singa’. Dan singa hampir mati. Sebab, singa diperintah sapi-sapi. Di Magedon ada bendera yang ‘penguasanya perempuan berumur panjang’. Perempuan itu sudah ham¬pir mati dan laki-laki yang kuat menguasainya. Bendera itu sudah hampir rusak. Semuanya hancur. Dan kehancuran sudah hampir tiba di kota yang dibenci dijarah serigala. Di Magedon ada bendera yang penguasanya adalah seorang raja, yaknimatahari’, dan hampir hancur. Mataharinya hampir rusak dalam bentuk tiga keping. Bendera itu dihancurkan di Magedon oleh Pemuda Tuhan.Di Magedon ada bendera yang ’penguasanya laki-laki tuhan’, dan Tuhan tidak rela dengannya Tuhan cemburu, dan sesungguhnya Tuhan Maha Agung. Kehancuran hampir tiba bagi bendera, dan tuhan pun hampir hancur. Dan semuanya diperintah oleh Pemuda Tuhan. Di Magedon ada bendera yang ’penguasanya pendeta’. la adalah pendeta yang dibenci Pemuda Tuhan. Tuhan murka dan mengutuknya. Sesungguhnya, Tuhan Maha Besar dan menyukai orang yang melaksanakan kerajaan Tuhan untuk Tuhan. Hampir tiba kehancuran bagi Hakham. Lalu balatentara dipimpin oleh lelaki perang dan ia mencintai Tuhan. Dan semuanya diperintah oleh Pemuda Tuhan. Di Magedon ada bendera bagi ’bulatan merah darah’. Bendera itu milik dua kota yang bermusuhan tetapi satu. Kehancuran dialami oleh darah, dan hampir tiba saatnya kehancuran bagi bulatan. Sudah hampir tiba saatnya kehancuran bagi bendera. Dan kedua kota itu dikuasai oleh Pemuda Tuhan.Di Magedon ada bendera yang penguasanya adalah raja. Kepala raja berada di atas sinar bulat, dan keluarga Budha adalah tuhan. Budha adalah berhala. Budha adalah ’mimpi pohon’, dan Tuhan murka. Tuhan Maha kuat lagi Maha besar. Bendera hancur. Dan ats-tsay tidak kekal. Sebab, Pemuda Tuhan berkuasa. Di Magedon ada bendera yang penguasanya adalah ’khadam, dan hasyam’ Ia adalah bendera yang hampir tiba saatnya untuk hancur, dan penghuninya ada yang baik dan bersahaja, dan semuanya diperintah pemuda Tuhan. Di Magedon ada bendera yang di dalamnya terdapat sekian banyak bendera. Hampir tiba saatnya bendera yang baik baginya. Dan bendera-bendera jahat baginya kehancuran dan kemusnahan. Dan semuanya diperintah oleh pemuda Tuhan. Di Magedon terdapat bendera yang mempunyaibenteng besi’. Sudah tiba saatnya kehancuran bagi besi. Bendera benteng tidak lagi hidup. Dan semuanya diperintah oleh pemuda Tuhan. Di Magedon ada bendera yang semuanya ’lonceng’, dan gereja-gereja lebih banyak daripada kemah. Sudah tiba saatnya rahasia yang ada di dalamnya keluar. Di bawah istana-istana dan benteng-benteng. Harta terpendam dalam bentuk kertas-kertas dan perhiasan, Taurat, dan kabar gembira tentang berbagai urusan. Segala urusan ada pada Tuhan. Tuhan Mahakuasa. Dan sudah tiba saatnya bendera hancur. Pemuda Tuhan. Pemuda Tuhan memerintah semuanya. Lalu harta kekayaan dikeluarkan. Di Magedon ada bendera-bendera yang mempunyaitali, kemah, dan api’. Semuanya hitam warnanya. Semuanya fatamorgana. Dan tibalah saatnya bendera itu dikuasai oleh Pemuda Tuhan. Di Magedon ada bendera yang semuanya cahaya dan lembah. Sudah tiba saatnya bendera itu hancur, dan bumi bendera itu milik Tuhan. Dan tiba saatnya bendera itu dikuasai oleh Pemuda Tuhan. Pemuda tuhan menjadi penguasa atas seluruh bumi Tuhan sesudah perang, perang, dan perang. Tuhan membebaskan seluruh bumi Tuhan
………….
ket: yang menDEKATi AJAL (” …. Kehancuran hampir tiba bagi bendera, dan tuhan pun hampir hancur….”.) ….. dengan LAMBANG bendera

<<<< …. sebab … Tuhan MURKA kepada seluruh umat MANUSIA. Sebab, kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dan semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel ….>>>

<<… Pemuda tuhan menjadi penguasa atas seluruh bumi Tuhan sesudah perang, perang, dan perang. Tuhan membebaskan seluruh bumi Tuhan …>>> baru ISA DATANG ….” …. Al-Masih datang sesudah Pemuda Tuhan menguasai dunia, seluruh dunia yang besar ….”

1} Israel …. Di Magedon, bendera yang buruk bintangnya bernama ‘darah’. Bintangnya adalah bintang milik Dawud …. Tuhan melimpahkan kesejahteraan kepadanya dan memilihnya. {Israel dunia (dg warga dari seluruh dunia}.. besar krn kehendak Tuhan}

2} Amerika {raja Dajjal-ref manuskrip} ….. di Magedon ada bendera yang rahasianya adalah ‘bintang-bintang’ raja Dajjal. Semuanya adalah bintang-bintang yang hampir tenggelam. {akhir negara itu = tenggelam spt Fir’aun = serupa Fir’aun}

3} Kerajaan Belanda ….. Di Magedon terdapat ‘bintang yang semuanya singa’. Dan singa hampir mati. Sebab, singa diperintah sapi-sapi.<< tiga singa merupakan bendera resmi kerajaan Inggris. <<< Lambang kerajaan Belanda-singa berwarna emas dengan mahkota emas berlatar biru-melambangkan kesatuan negeri Belanda

4} kerajaan Inggris, ….. Di Magedon ada bendera yang ‘penguasanya perempuan berumur panjang’. Perempuan itu sudah ham¬pir mati dan laki-laki yang kuat menguasainya. Bendera itu sudah hampir rusak. Semuanya hancur. Dan kehancuran sudah hampir tiba di kota yang dibenci dijarah serigala <<<<Usia tahta Ratu Elizabeth II dari Inggris tercatat sebagai yang terlama

5} Jepang ….. Di Magedon ada bendera yang penguasanya adalah seorang raja, yaknimatahari’, dan hampir hancur. Mataharinya hampir rusak dalam bentuk tiga keping. Bendera itu dihancurkan di Magedon oleh Pemuda Tuhan

6}Arab Saudi {laki-laki Tuhan = muslim} … Di Magedon ada bendera yang ’penguasanya laki-laki tuhan’, dan Tuhan tidak rela dengannya Tuhan cemburu, dan sesungguhnya Tuhan Maha Agung. Kehancuran hampir tiba bagi bendera, dan tuhan pun hampir hancur. Dan semuanya diperintah oleh Pemuda Tuhan

7}Paus/ Roma/Italia ……. Di Magedon ada bendera yang ’penguasanya pendeta’. la adalah pendeta yang dibenci Pemuda Tuhan. Tuhan murka dan mengutuknya. Sesungguhnya, Tuhan Maha Besar dan menyukai orang yang melaksanakan kerajaan Tuhan untuk Tuhan. Hampir tiba kehancuran bagi Hakham. Lalu balatentara dipimpin oleh lelaki perang dan ia mencintai Tuhan. Dan semuanya diperintah oleh Pemuda Tuhan.

8} Korea (utara dan selatan) …… Di Magedon ada bendera bagi ’bulatan merah darah’. Bendera itu milik dua kota yang bermusuhan tetapi satu. Kehancuran dialami oleh darah, dan hampir tiba saatnya kehancuran bagi bulatan. Sudah hampir tiba saatnya kehancuran bagi bendera. Dan kedua kota itu dikuasai oleh Pemuda Tuhan

9} India …… Di Magedon ada bendera yang penguasanya adalah raja. Kepala raja berada di atas sinar bulat, dan keluarga Budha adalah tuhan. Budha adalah berhala. Budha adalah ’mimpi pohon’, dan Tuhan murka. Tuhan Maha kuat lagi Maha besar. Bendera hancur. Dan ats-tsay tidak kekal. Sebab, Pemuda Tuhan berkuasa.

10} Iran (Persia/Imam Iran=Syiah penguasa sebenarnya)…. Di Magedon ada bendera yang penguasanya adalah ’khadam {pembantu/pengawal), dan hasyam (keturunan quarisy… beda Arab badui atau arab saudi sekarang )’ Ia adalah bendera yang hampir tiba saatnya untuk hancur, dan penghuninya ada yang baik (Sunni yg sekarang diBANTAI Syiah-Iran) dan bersahaja, dan semuanya diperintah pemuda Tuhan

and more ….. Di Magedon ada bendera yang di dalamnya terdapat sekian banyak bendera. Hampir tiba saatnya bendera yang baik baginya. Dan bendera-bendera jahat baginya kehancuran dan kemusnahan. Dan semuanya diperintah oleh pemuda Tuhan

Views All Time
Views All Time
335
Views Today
Views Today
1
About Edy Gojira 722 Articles
sampaikanlah .... kebenaran ayat-ayat Allah

2 Comments on PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan ….. {ref: MANUSKRIP AL-‘ABARI} ------------- sebelum PEMBAKARAN adalah peristiwa: -------------------------------- 1} … Tuhan MURKA kepada seluruh umat MANUSIA. Sebab, kejahatan lebih banyak daripada kebaikan, dan semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel 2} … datanglah ISRAEL untuk menyatakan PERANG 3} … Di Sinai {= Negara MESIR} Tuhan sangat MURKA <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 4} …. dan kemudian MEMBAKAR ISRAEL …. {DAN dan KEMUDIAN = menunjukkan PERISTIWA selanjutnya, setelah peristiwa SEBELUMnya terjadi} >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SEBAB “pembakaran” krn “segerombolan burung api dari langit” = HUJAN BATU dari LANGIT … bukan …. hujan batu dari gunung meletus 1} …. Kejahatan merajalela di seluruh dunia {= mengikuti hukum/aturan Dajjal} 2} …. kejahatan datang dari semua tempat dan penjuru dunia {= al harj, “… semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel…..”} 3} …. Dia (Tuhan) …. berbicara tentang API GEROMBOLAN BURUNG (hizb ath-thair) di langit {= METEOR SHOWER/ HUJAN BATU = segerombolan burung api dari langit} >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 4} … PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< setelah pembakaran …. SISA-sisa parajurit dari negara-negara di dunia, berkumpul di Magido (Israel) = Armagedon = setelah peristiwa PEMBAKARAN Tuhan (ref-manuskrip)

 1. “pembakaran” krn “segerombolan burung api dari langit” = HUJAN BATU dari LANGIT … bukan …. hujan batu dari gunung meletus

  1} …. Kejahatan merajalela di seluruh dunia {= mengikuti hukum/aturan Dajjal}
  2} …. kejahatan datang dari semua tempat dan penjuru dunia {= al harj, “… semua orang tunduk kepada penjahat besar, berhala sapi Bani Israel…..”}
  3} …. Dia (Tuhan) …. berbicara tentang API GEROMBOLAN BURUNG (hizb ath-thair) di langit {= METEOR SHOWER/ HUJAN BATU = segerombolan burung api dari langit}

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  4} … PEMBAKARAN yang dilakukan memanggang SELURUH umat dunia karena murka dari Tuhan

 2. tanda HUJAN BATU ..... dari MURKA Allah yg semakin DEKAT
  ...............................
  >>> Suatu tentara yang besar, dari golongan BERSERIKAT/ sekutu/ koalisi… pasti AKAN diKALAHkan {Shaad:11}

  mereka MENDUSTAKAN RASUL-RASUL … PASTI-lah AZAB-Ku {Shaad:>14< } <<<<< TUNGGU-lah …. SUARA KERAS/teriakan ….. “TIDAK” ada TANGGUH lagi {Shaad:15 } >>>>>

  ﴾ Shaad:11 ﴿ < <<< Suatu tentara yang besar yang berada disana dari golongan-golongan yang berserikat, PASTI AKAN diKALAHkan. ﴾ Shaad:12 ﴿ Telah mendustakan (rasul-rasul pula) SEBELUM MEREKA itu kaum Nuh, ‘Aad, Fir’aun yang mempunyai tentara yang banyak, ﴾ Shaad:13 ﴿ dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang BERSEKUTU (menentang rasul-rasul). ﴾ Shaad:14 ﴿ >>>>>
  Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka PASTI-lah AZAB-Ku. {عِقَابِ}

  ﴾ Shaad:15 ﴿
  Tidaklah yang mereka tunggu melainkan hanya SUARA KERAS {teriakan/ صَيْحَةً} satu kali {وٰحِدَةً} saja TIDAK {مَّا} bagi mereka { لَهَا}dari {مِن} TANGGUH (ulangan/ kesempatan seperti sebelum AZAB / فَوَاقٍ}
  < <<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  ﴾ Al Qamar:44 ﴿ .
  Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah “SATU GOLONGAN yang BERSATU” {united} yang pasti MENANG {dapat menolong/menang/ مُّنتَصِرٌ}”.
  ﴾ Al Qamar:45 ﴿ .
  Golongan itu pasti akan diKALAHkan dan mereka akan mundur ke belakang.
  ﴾ Al Qamar:46 ﴿ ..
  Sebenarnya hari KIAMAT {=assaah/ ٱلسَّاعَةُ} itulah ‘HARI yang DIJANJIkan” kepada mereka dan kiamat itu {assaah/saat itu/ ٱلسَّاعَةُ} lebih dahsyat dan lebih pahit.

  ,< <<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ﴾ Muhammad:13 ﴿
  Dan berapa banyak {وَكَأَيِّن} dari {مِّن} negeri-negeri {=kumpulan negeri/قَرْيَةٍ} ia/negeri itu { هِىَ} sangat {أَشَدُّ} KEKUATAN {قُوَّةً} daripada {مِّن} negeriMU {قَرْيَتِكَ} yang {ٱلَّتِىٓ} mengusirmu {أَخْرَجَتْكَ} . Kami membinasakan mereka { أَهْلَكْنٰهُمْ}, maka tidak ada {فَلَا} seorang penolong {نَاصِرَ} bagi mereka {=negeri-negeri itu/ gabungan negeri-negeri/ لَهُمْ}
  < <<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ﴾ Al Anfaal:13 ﴿ <<< negara KOALISI (negara KAFIR + negara MUNAFIK HR Abu Hurairah) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka MENENTANG {شَآقُّوا۟} Allah dan Rasul-Nya; dan barangsiapa menentang {يُشَاقِقِ} Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras {شَدِيدُ} siksaan-Nya.

Leave a Reply