Loading
JIKA ….. SUDAH …. terjadi MALAPETAKA/ Assaah/CATASTROPHE/kematian massal/extinction … = tak ada GUNAnya?? ……………………………………………………………. …………… untuk apa PERINGATAN itu ??? .. sudah di alam BARZAKH …………………………………………………. >>>> …… MEREKA ….mengira … “akan segera” MELIBAS / memusnahkan MUJAHIDIN di Syam dan Irak ———– DUGAAN mereka salah …. krn PERTOLONGAN Allah datang … mereka (pasukan KUFAR/KAFIR/ musyrik) …. dikalahkan krn terjadi KIAMAT kepada MEREKA {=satu golongan yang BERSATU/united) ————————– ﴾ Al Qamar:44 ﴿ Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah “SATU GOLONGAN yang BERSATU” yang pasti MENANG”. ﴾ Al Qamar:45 ﴿ Golongan itu pasti akan diKALAHkan dan mereka akan mundur ke belakang. ﴾ Al Qamar:46 ﴿ Sebenarnya hari KIAMAT itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. ——————— ……………………. HUJAN BATU= JANJI Allah ……………………………. ———————– YA …. mereka bisanya BERTANYA …. KAPAN terjadinya KIAMAT/ lemparan Allah? … bahkan MENTERTAWAKAN … mengapa mereka TIDAK “menangis” ??? …………………………….. >>> jika DIA (“huwa = هُوَ dia laki-laki…”) ….. dari sisi ENGKAU … HUJANilah BATU dari LANGIT (BATSYAH) ——————————- dan ketika وَإِذْ mereka berkata قَالُو ya Allah ا۟ ٱللَّـهُمَّ jika إِن adalah كَانَ ini هٰذَا DIA هُوَ (“LAKI-LAKI itu”) benar ٱلْحَقَّ dari مِنْ sisi Engkau عِندِكَ HUJANILAH فَأَمْطِرْ atas kami عَلَيْنَا BATU حِجَارَةً dari مِّنَ LANGIT ٱلسَّمَآءِ atau أَوِ datangkan kepada KAMI ٱئْتِنَا dengan ADZAB بِعَذَابٍ sangat PEDIH أَلِيمٍ ﴾ Al Anfaal:32 ﴿ ——————- … mereka telah mengetahui DIA (laki-laki itu = Al Mahdi= new Muhammad = cucu Muhammad TANDAnya —-“setelah” HUJAN BATU/bencana itu/saat itu datang—— ) …. dan mereka jg TAHU … HUJAN BATU akan datang ….. ………………………. Dan mereka berkata: “KAPANkah { مَتَىٰ} ini {datangnya /هٰذَا} ANCAMAN { ٱلْوَعْدُ/janji } itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?” ﴾ Al Mulk:25 ﴿ | EP Artikel-Edy Gojira

JIKA ….. SUDAH …. terjadi MALAPETAKA/ Assaah/CATASTROPHE/kematian massal/extinction … = tak ada GUNAnya?? ...................................................................... ............... untuk apa PERINGATAN itu ??? .. sudah di alam BARZAKH .......................................................... >>>> …… MEREKA ….mengira … “akan segera” MELIBAS / memusnahkan MUJAHIDIN di Syam dan Irak ----------- DUGAAN mereka salah …. krn PERTOLONGAN Allah datang … mereka (pasukan KUFAR/KAFIR/ musyrik) …. dikalahkan krn terjadi KIAMAT kepada MEREKA {=satu golongan yang BERSATU/united) -------------------------- ﴾ Al Qamar:44 ﴿ Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah “SATU GOLONGAN yang BERSATU” yang pasti MENANG”. ﴾ Al Qamar:45 ﴿ Golongan itu pasti akan diKALAHkan dan mereka akan mundur ke belakang. ﴾ Al Qamar:46 ﴿ Sebenarnya hari KIAMAT itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. --------------------- ……………………. HUJAN BATU= JANJI Allah ……………………………. ----------------------- YA …. mereka bisanya BERTANYA …. KAPAN terjadinya KIAMAT/ lemparan Allah? … bahkan MENTERTAWAKAN … mengapa mereka TIDAK “menangis” ??? …………………………….. >>> jika DIA (“huwa = هُوَ dia laki-laki…”) ….. dari sisi ENGKAU … HUJANilah BATU dari LANGIT (BATSYAH) ------------------------------- dan ketika وَإِذْ mereka berkata قَالُو ya Allah ا۟ ٱللَّـهُمَّ jika إِن adalah كَانَ ini هٰذَا DIA هُوَ (“LAKI-LAKI itu”) benar ٱلْحَقَّ dari مِنْ sisi Engkau عِندِكَ HUJANILAH فَأَمْطِرْ atas kami عَلَيْنَا BATU حِجَارَةً dari مِّنَ LANGIT ٱلسَّمَآءِ atau أَوِ datangkan kepada KAMI ٱئْتِنَا dengan ADZAB بِعَذَابٍ sangat PEDIH أَلِيمٍ ﴾ Al Anfaal:32 ﴿ ------------------- … mereka telah mengetahui DIA (laki-laki itu = Al Mahdi= new Muhammad = cucu Muhammad TANDAnya —-“setelah” HUJAN BATU/bencana itu/saat itu datang—— ) …. dan mereka jg TAHU … HUJAN BATU akan datang ….. ………………………. Dan mereka berkata: “KAPANkah { مَتَىٰ} ini {datangnya /هٰذَا} ANCAMAN { ٱلْوَعْدُ/janji } itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?” ﴾ Al Mulk:25 ﴿

JIKA ….. SUDAH …. terjadi MALAPETAKA/ Assaah/CATASTROPHE/kematian massal/extinction … = tak ada GUNAnya??
......................................................................
............... untuk apa PERINGATAN itu ??? .. sudah di alam BARZAKH
...............................................................
<<<<<<<<< SEBELUM “IA” TUA RENTA …. KIAMAT terjadi >>>>>>>>
................................................................ IA/dia= Al Mahdi
Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari Ali bin Abu Tholib Ia berkata,"Akan muncul seorang PRIA SEBELUM Mahdi dari Ahlul baitnya di sebelah timur yang membawa pedang di pundaknya selama delapan belas {18} bulan. Ia berperang serta menuju ke Baitul Maqdis, namun ia tidak dapat sampai kepadanya hingga matinya."
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
time …. setelah komet RAKSASA datang

Kedatangan Al Mahdi akan di dahului oleh kemunculan bintang yang ekornya menakjubkan, BUKAN seperti bintang yang kamu lihat muncul setiap dua pertiga pada satu dekade (sepuluh tahun) dan bukan juga bintang yang muncul pada dua pertiga abad dan bukan juga bintang yang muncul setiap abad. Tetapi ia adalah bintang berabad-abad , yang diliputi api, salju, udara dan tanah. Ekornya memanjang, kelajuannya seperti kelajuan cahaya matahari ketika menyonsong fajar. Hujung depannya bertemu dengan hujung belakangnya seperti lingkaran RAKSASA memancarkan sinar terang dalam langit yang gelap seperti matahari yang terbit. Kemudian bintang itu akan kembali beredar pada orbitnya. SETELAH ITU akan datang banyak MALAPETAKA (CATASTROPHE) dan KEMATIAN yang merupakan keuntungan bagi orang-orang yang baik, dan ia merupakan kerugian bagi orang -orang yang jahat”. HR Ali

pemuda tuhan = Imam Mahdi = Al Mahdi = tanda KIAMAT (extinction)(manuskrip) … tanda dekat kiamat ….. ya … sebelum tua renta …. kiamat DATANG
<<<< …………………………………………………….. >>>>>>>
<<<<<<<<< SEBELUM “IA” TUA RENTA …. KIAMAT terjadi >>>>>>>>

SEBELUM “ia” TUA RENTA …. malapetaka dan kematian (massal & mendadak) datang = “KIAMAT SUDAH TIBA

…………………….. ayat yg mudah dipahami …. bagi yg “IQRO dan orang beriman

( HR.MUSLIM No:5249 )
Hadis riwayat Anas bin Malik ra.: Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah saw.: KAPANkah kiamat AKAN TIBA? Di sebelahnya terdapat seorang pemuda Ansar yang masih belia bernama Muhammad, maka Rasulullah saw. bersabda: Ketika pemuda ini hidup lama, maka sebelum ia mencapai usia tua renta kiamat sudah tiba. << “ia” = al mahdi, al mahdi = tanda dekat kiamat/ assaah/ malapetaka dan kematian (HR Ali)

>>> jika DIA (“laki-laki itu”= pemuda tuhan = al mahdi = imam mahdi= anak domba) ….. dari sisi ENGKAUHUJANilah BATU dari LANGIT (BATSYAH)
,,,, huwa = هُوَ dia laki-laki…..

dan ketika وَإِذْ mereka berkata قَالُو ya Allah ا۟ ٱللَّـهُمَّ jika إِن adalah كَانَ ini هٰذَا DIA هُوَ (“LAKI-LAKI itu”) benar ٱلْحَقَّ dari مِنْ sisi Engkau عِندِكَ HUJANILAH فَأَمْطِرْ atas kami عَلَيْنَا BATU حِجَارَةً dari مِّنَ LANGIT ٱلسَّمَآءِ atau أَوِ datangkan kepada KAMI ٱئْتِنَا dengan ADZAB بِعَذَابٍ sangat PEDIH أَلِيمٍ ﴾ Al Anfaal:32 ﴿

<<<<< KHILAFAH/Khalifahlalu … KIAMAT akan terjadi <<<<

Dari Hudzaifah bin al Yaman radhiyallahuanhu, dia berkata, “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah mengenai kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau mengenai keburukan.”
Hudzaifah melanjutkan, “Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini, akan muncul keburukan setelahnya seperti masa-masa sebelumnya?”
Rasul menjawab, “Benar!”
Hudzaifah bertanya lagi, “Lalu bagaimana caranya selamat dari hal tersebut?”
Beliau menegaskan, “Dengan pedang!”
Hudzaifah melayangkan pertanyaan kembali, “Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan terjadi?”

Rasul menjelaskan, “Jika Allah mempunyaiKHALIFAH— di muka bumi, lalu dia memukul punggung dan mengambil hartamu, maka taatilah dia. Jika tidak begitu, maka matilah engkau dalam keadaan menggigit akar pohon (tidak taat dan pergi menyepi).”

Hudzaifah bertanya lagi, “Lalu apa yang akan terjadi?”
Rasul menjawab, “Akan muncul Dajjal dengan membawa sungai dan api. Siapa yang jatuh ke dalam apinya, maka ia akan mendapatkan pahala dan akan dihapus dosanya. Dan siapa yang jatuh ke dalam sungainya, maka ia akan mendapat dosa dan digugurkan pahalanya.”

Hudzaifah bertanya kembali, “Lalu apa lagi?”
Rasul menyebutkan, “KIAMAT akan terjadi.”
.........................................................
>>>>> KHALIFAH (terlihat) … lalu … KIAMAT/”malapetaka” terjadi <<<<<<<

Abdullah ibnu Hawalah berkata, “Rasulullah (shallāllāhu „alaihi wasallam) bersabda, „Kalian akan menaklukkan Syam, Romawi, dan Persia, hingga salah seorang dari kalian akan memiliki unta sebanyak ini dan ini, sapi sebanyak ini dan ini, dan domba sebanyak ini dan ini, sampai salah seorang diberi seratus di-nar merasa tidak senang dengannya.‟ Kemudian beliau meletakkan tangan be-liau di atas kepalaku dan berkata, „Wahai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat Khilafah telah datang ke Negeri Al-Quds (Syam), lalu gempa bumi, MALAPETAKA, dan perkara-perkara besar telah mendekat, maka Hari Kiamat pada waktu itu lebih dekat daripada jarak antara tanganku ini dari kepalamu.”
[Shahih: HR. Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim].
………………………………………………………………

>>>>….. BINTANG BEREKOR ….. lalu …. Terjadi ….AD-DUKHAAN,

>>>>> METEOR SHOWER/batsyah adalah PENYEBAB AD DUKHAN (Ad Dukhaan:16) = komet itu menjadi meteor/debris shower

riwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Abdullah bin Abu Malikah, ia berkata: “Pada suatu pagi saya pergi kepada Ibnu Abbas.” Maka ia berkata: “Malam tadi aku tidak dapat tidur sampai pagi.” Aku bertanya: ‘Apa sebabnya.” Beliau menjawab: “Karena orang-orang berkata bahwa “BINTANG BEREKOR (KOMET)” sudah terbit, maka saya cemas akan kedatanganASAP” (dukhan) yang sudah mengetuk pintu, sehingga saya tidak dapat tidur sampai pagi.

TIME = ketika terjadi orang-orang beriman (dg kain kafan diatas pundaknya) berPERANG dg ROMAWI/ RUM/ KOALISI ….. sudahkah?? ….

Kalian perangi JAZIRAH ARAB (=semenanjung arabia dari utara Syria Mesir, Lybia, ….. sampai selatan yaman) dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian PERSIA {= wilayah utama di Iran/SYIAHberkembang ke syria, libanon, irak dan sekitarnya), dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi RUM , dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi DAJJAL, dan Allah beri kalian kemenangan.” (HR Muslim 5161)

WAR/ perang … lalu KIAMAT … lalu ISA turun (hadits)

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahualaihi wa sallam bersabda:

Masih tetap sekelompok dari umatku berPERANG di atas kebenaran. Mereka unggul sampai hari KIAMAT, lalu turunIsa putra Maryam. Maka pemimpin mereka mengatakan: ‘Kemari, jadilah imam kami.’ Ia menjawab: ‘Tidak, sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat ini’.” (Shahih, HR. Muslim dalam Kitabul Iman Bab La Tazal Tha`ifah min Ummati, 2/370, no. 393)

>>>>> …… MEREKA ….mengira … “akan segera” MELIBAS / memusnahkan MUJAHIDIN di Syam dan Irak
-----------
DUGAAN mereka salah …. krn PERTOLONGAN Allah datang …
mereka (pasukan KUFAR/KAFIR/ musyrik) …. dikalahkan krn terjadi KIAMAT kepada MEREKA {=satu golongan yang BERSATU/united)
--------------------------
﴾ Al Qamar:44 ﴿
Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah “SATU GOLONGAN yang BERSATU” yang pasti MENANG”.
﴾ Al Qamar:45 ﴿
Golongan itu pasti akan diKALAHkan dan mereka akan mundur ke belakang.
﴾ Al Qamar:46 ﴿
Sebenarnya hari KIAMAT itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
---------------------
……………………. HUJAN BATU= JANJI Allah …………………………….
-----------------------
YA …. mereka bisanya BERTANYA …. KAPAN terjadinya KIAMAT/ lemparan Allah? … bahkan MENTERTAWAKAN … mengapa mereka TIDAK “menangis” ???
……………………………..
>>> jika DIA (“huwa = هُوَ dia laki-laki…”) ….. dari sisi ENGKAU … HUJANilah BATU dari LANGIT (BATSYAH)
-------------------------------
dan ketika وَإِذْ mereka berkata قَالُو ya Allah ا۟ ٱللَّـهُمَّ jika إِن adalah كَانَ ini هٰذَا DIA هُوَ (“LAKI-LAKI itu”) benar ٱلْحَقَّ dari مِنْ sisi Engkau عِندِكَ HUJANILAH فَأَمْطِرْ atas kami عَلَيْنَا BATU حِجَارَةً dari مِّنَ LANGIT ٱلسَّمَآءِ atau أَوِ datangkan kepada KAMI ٱئْتِنَا dengan ADZAB بِعَذَابٍ sangat PEDIH أَلِيمٍ ﴾ Al Anfaal:32 ﴿
-------------------
… mereka telah mengetahui DIA (laki-laki itu = Al Mahdi= new Muhammad = cucu Muhammad TANDAnya —-“setelah” HUJAN BATU/bencana itu/saat itu datang—— ) …. dan mereka jg TAHUHUJAN BATU akan datang …..
……………………….

Dan mereka berkata: “KAPANkah { مَتَىٰ} ini {datangnya /هٰذَا} ANCAMAN { ٱلْوَعْدُ/janji } itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?” ﴾ Al Mulk:25 ﴿

﴾ An Najm:60 ﴿ Dan kamu menTERTAWAkan dan TIDAK “menangis”?
﴾ An Najm:61 ﴿ Sedang kamu meLENGAHkan(nya)?

JIKA ….. SUDAH …. terjadi … tak ada GUNAnya?? untuk apa PERINGATAN itu ???

…………………………………….
>>>>> 2 <<<<< HR ABu Hurairah:
” Dalam rangkaian Hijrah seribu empat ratus (tahun) dan hitungan dua atau tiga……. [1420-1430 H] Al-MAHDI Al AMIN keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan, dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra’ dan Mi’raj di tepi bukit MAJIDUN.

Dalam perang itu keluar seorang RATU DUNIA, pelaku makar dan pelacur. Namanya AMIRIKA. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat yang paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al QUDS dan Al MADINAH Al MUQADDASAH (Kota yang disucikan).

Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al MAHDI melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam Tuhan berada dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya, dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya.

Di tanah Isra’ dan Mi’raj terjadi perang dunia yang disitu Al Mahdi memberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al Mahdi dalam pasukan sangat besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al KHAZAR dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya.

Al Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa JANJI Allah benar-benar telah DATANG dan tidak diakhirkan lagi{{= “…. datang جَآءَ janji وَعْدُ terakhir ٱلْءَاخِرَةِ ….. “= Al Israa’:7}. Kemudian Allah melempari mereka dengan LEMPARAN yang dahsyat. Bumi, lautan dan langit TERBAKAR, untuk mereka, dan langit menurunkan HUJAN yang sangat BURUK. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia, dan Allah mengizinkan LENYAP-nya seluruh orang kafir di Perang DAJJAL, dan perangnya terjadi di negeri Syam {= perang DAJJAL terakhir dan 70.000 pasukan dajjal dari isfahan, setelah Batsyah/ lemparan Allah … HANYA Allah saja yang maha mengetahui} dan kejahatan………

……………. Allah PASTI “akan” menepati JANJI-Nya ………………..
﴾ At Taubah:111 ﴿
Sesungguhnya —Allah telah membeli dari orang-orang mukmin—- diri dan harta mereka dengan memberikan SURGA untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan SIAPAKAH YANG LEBIH MENEPATI JANJINYA (selain) DARIPADA ALLAH? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.
========================================
…………………………..

﴾ Al Israa’:4 ﴿ Israel membuat kerusakan dan kesombongan besar 2 (dua kali) … dulu dan SEKARANG ini … dg ciri khas = KESOMBONGAN besar (yang kedua/ terakhir 2014)… merasa akan menang dg keKUATannya besar dan dukungan BESAR (united state) … melawanpalestina sekecil itu (Gaza strip)

Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini DUA KALI { مَرَّتَيْنِ }dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.

﴾ Al Israa’:5 ﴿ kerusakan dan kesombongan PERTAMAdiHUKUMoleh UMAR bin KHATAB dan pasukannya (orang-orang BERIMAN)

Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu HAMBA-HAMBA عِبَادًا KAMI لَّنَآ {=orang-orang BERIMAN itu} yang mempunyai KEKUATAN YANG BESAR, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

﴾ Al Israa’:6 ﴿ … th 1948 – sekarang (2014) = sudah TERJADI lama

Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu KELOMPOK نَفِيرًا yang lebih BESAR أَكْثَرَ.

﴾ Al Israa’:7 ﴿ …. “kerusakan dan kesombongan” KEDUAdiHUKUM … oleh … PASUKAN orang-orang BERIMAN (—bukan orang-orang al WAHN … yg CINTA dunia dan TAKUT mati)

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila DATANG SAAT HUKUMAN BAGI (KEJAHATAN) YANG KEDUA, {= datang جَآءَ janji وَعْدُ terakhir ٱلْءَاخِرَةِ untuk menyuramkan لِيَسُۥٓـُٔوا۟ muka-muka kamu وُجُوهَكُمْ “ DAN UNTUK MEREKA MASUK” وَلِيَدْخُلُوا۟ mesjid لْمَسْجِدَ, sebagaimana/seperti كَمَا {=perulangan kejadian DULU dan sekarang TERJADI lagi} MEREKA memasuki دَخَلُوهُ PERTAMA – أَوَّلَ kali مَرَّةٍ {= waktu UMAR bin KHATAB dan pasukan orang beriman menguasai palestina/ MASUK MASJID- istilah Allah) dan untuk MEMBINASAKAN/MENGUASAI وَلِيُتَبِّرُوا۟ apa saja مَا MEREKA DAPATI/temukan عَلَوْا۟ penguasaan SEPENUHNYA تَتْبِيرًا {= palestina berkuasa penuh …. = TIDAK ada ISRAEL di palestina}

keterangan

>> HAMBA KAMI عَبْدِنَا — = ORANG-ORANG “BERIMAN” saja … BUKAN … orang KAFIR.
(tidak mungkin hamba Kami …. Muhammad, Daud, nabi-Nabi, … Khalifah {=pengganti }pemimpin sebelumnya = khalifah) Umar … dan … orang orang BERIMAN {mereka} = adalah termasuk orang KAFIR)

﴾ Al Baqarah:23 ﴿
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami عَبْدِنَا (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Shaad:17 ﴿
Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami عَبْدَنَا Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).

Shaad:41 ﴿
Dan ingatlah akan hamba Kami عَبْدَنَآ Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya: “Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan”.

﴾ Al Qamar:9 ﴿
Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami عَبْدَنَا (Nuh) dan mengatakan: “Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).

http://kisahmuslim.com/pembebasan-jerusalem-di-masa-umar-b…/
Memasuki Jerusalem

Pada tahun 637 M, pasukan Islam sudah mendekati wilayah Jerusalem. Saat itu Jerusalem dibawah tanggung jawab Uskup Sophronius sebagai perwakilan Bizantium dan kepala gereja Kristen Jerusalem. Ketika pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin Ash mengepung kota suci tersebut Sophronius tetap menolak untuk menyerahkan Jerusalem kepada umat Islam kecuali jika Khalifah Umar bin Khattab yang datang langsung menerima penyerahan darinya.

Mendengar kabar tersebut, Umar langsung berangkat dari Madinah menuju Jerusalem. Sang khalifah berangkat dengan hanya berkendara keledai dengan ditemani satu orang pengawal. Setibanya di Jerusalem, Umar disambut oleh Sophronius yang benar-benar merasa takjub dan kagum dengan sosok pemimpin muslim satu ini. Salah seorang yang paling berkuasa di muka bumi kala itu, hanya menyandang pakaian sederhana yang tidak jauh berbeda dengan pengawalnya.

Penduduk Jerusalem diwajibkan membayar pajak sebagaimana penduduk kota-kota lainnya, mereka juga harus mengeluarkan orang-orang Bizantium, dan para perampok. Orang-orang Jerusalem yang tetap ingin tinggal di wilayah Bizantium, mereka boleh membawa barang-barang dan salib-salib mereka. Mereka dijamin aman sampai mereka tiba di wilayah Bizantium. Setelah itu mereka pun masih diperbolehkan kembali lagi ke Jerusalem jika ingin berkumpul dengan keluarga mereka, namun mereka wajib membayar pajak sebagaimana penduduk lainnya.

Views All Time
Views All Time
351
Views Today
Views Today
1
About Edy Gojira 722 Articles
sampaikanlah .... kebenaran ayat-ayat Allah

4 Comments on JIKA ….. SUDAH …. terjadi MALAPETAKA/ Assaah/CATASTROPHE/kematian massal/extinction … = tak ada GUNAnya?? ...................................................................... ............... untuk apa PERINGATAN itu ??? .. sudah di alam BARZAKH .......................................................... >>>> …… MEREKA ….mengira … “akan segera” MELIBAS / memusnahkan MUJAHIDIN di Syam dan Irak ----------- DUGAAN mereka salah …. krn PERTOLONGAN Allah datang … mereka (pasukan KUFAR/KAFIR/ musyrik) …. dikalahkan krn terjadi KIAMAT kepada MEREKA {=satu golongan yang BERSATU/united) -------------------------- ﴾ Al Qamar:44 ﴿ Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah “SATU GOLONGAN yang BERSATU” yang pasti MENANG”. ﴾ Al Qamar:45 ﴿ Golongan itu pasti akan diKALAHkan dan mereka akan mundur ke belakang. ﴾ Al Qamar:46 ﴿ Sebenarnya hari KIAMAT itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. --------------------- ……………………. HUJAN BATU= JANJI Allah ……………………………. ----------------------- YA …. mereka bisanya BERTANYA …. KAPAN terjadinya KIAMAT/ lemparan Allah? … bahkan MENTERTAWAKAN … mengapa mereka TIDAK “menangis” ??? …………………………….. >>> jika DIA (“huwa = هُوَ dia laki-laki…”) ….. dari sisi ENGKAU … HUJANilah BATU dari LANGIT (BATSYAH) ------------------------------- dan ketika وَإِذْ mereka berkata قَالُو ya Allah ا۟ ٱللَّـهُمَّ jika إِن adalah كَانَ ini هٰذَا DIA هُوَ (“LAKI-LAKI itu”) benar ٱلْحَقَّ dari مِنْ sisi Engkau عِندِكَ HUJANILAH فَأَمْطِرْ atas kami عَلَيْنَا BATU حِجَارَةً dari مِّنَ LANGIT ٱلسَّمَآءِ atau أَوِ datangkan kepada KAMI ٱئْتِنَا dengan ADZAB بِعَذَابٍ sangat PEDIH أَلِيمٍ ﴾ Al Anfaal:32 ﴿ ------------------- … mereka telah mengetahui DIA (laki-laki itu = Al Mahdi= new Muhammad = cucu Muhammad TANDAnya —-“setelah” HUJAN BATU/bencana itu/saat itu datang—— ) …. dan mereka jg TAHU … HUJAN BATU akan datang ….. ………………………. Dan mereka berkata: “KAPANkah { مَتَىٰ} ini {datangnya /هٰذَا} ANCAMAN { ٱلْوَعْدُ/janji } itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?” ﴾ Al Mulk:25 ﴿

 1. …………………………..

  ﴾ Al Israa’:4 ﴿ Israel membuat kerusakan dan kesombongan besar 2 (dua kali) … dulu dan SEKARANG ini … dg ciri khas = KESOMBONGAN besar (yang kedua/ terakhir 2014)… merasa akan menang dg keKUATannya besar dan dukungan BESAR (united state) … melawan … palestina sekecil itu (Gaza strip)

  Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu: “Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini DUA KALI { مَرَّتَيْنِ }dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar”.

  ﴾ Al Israa’:5 ﴿ kerusakan dan kesombongan PERTAMA … diHUKUM … oleh UMAR bin KHATAB dan pasukannya (orang-orang BERIMAN)

  Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu HAMBA-HAMBA عِبَادًا KAMI لَّنَآ {=orang-orang BERIMAN itu} yang mempunyai KEKUATAN YANG BESAR, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

  ﴾ Al Israa’:6 ﴿ … th 1948 – sekarang (2014) = sudah TERJADI lama

  Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu KELOMPOK نَفِيرًا yang lebih BESAR أَكْثَرَ.

  ﴾ Al Israa’:7 ﴿ …. “kerusakan dan kesombongan” KEDUA … diHUKUM … oleh … PASUKAN orang-orang BERIMAN (—bukan orang-orang al WAHN … yg CINTA dunia dan TAKUT mati)

  Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila DATANG SAAT HUKUMAN BAGI (KEJAHATAN) YANG KEDUA, {= datang جَآءَ janji وَعْدُ terakhir ٱلْءَاخِرَةِ untuk menyuramkan لِيَسُۥٓـُٔوا۟ muka-muka kamu وُجُوهَكُمْ “ DAN UNTUK MEREKA MASUK” وَلِيَدْخُلُوا۟ mesjid لْمَسْجِدَ, sebagaimana/seperti كَمَا {=perulangan kejadian DULU dan sekarang TERJADI lagi} MEREKA memasuki دَخَلُوهُ PERTAMA – أَوَّلَ kali مَرَّةٍ {= waktu UMAR bin KHATAB dan pasukan orang beriman menguasai palestina/ MASUK MASJID- istilah Allah) dan untuk MEMBINASAKAN/MENGUASAI وَلِيُتَبِّرُوا۟ apa saja مَا MEREKA DAPATI/temukan عَلَوْا۟ penguasaan SEPENUHNYA تَتْبِيرًا {= palestina berkuasa penuh …. = TIDAK ada ISRAEL di palestina}

  keterangan

  >> HAMBA KAMI عَبْدِنَا — = ORANG-ORANG “BERIMAN” saja … BUKAN … orang KAFIR.
  (tidak mungkin hamba Kami …. Muhammad, Daud, nabi-Nabi, … Khalifah {=pengganti }pemimpin sebelumnya = khalifah) Umar … dan … orang orang BERIMAN {mereka} = adalah termasuk orang KAFIR)

  ﴾ Al Baqarah:23 ﴿
  Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami عَبْدِنَا (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

  ﴾ Shaad:17 ﴿
  Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami عَبْدَنَا Daud yang mempunyai kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhan).

  ﴾ Shaad:41 ﴿
  Dan ingatlah akan hamba Kami عَبْدَنَآ Ayyub ketika ia menyeru Tuhan-nya: “Sesungguhnya aku diganggu syaitan dengan kepayahan dan siksaan”.

  ﴾ Al Qamar:9 ﴿
  Sebelum mereka, telah mendustakan (pula) kamu Nuh, maka mereka mendustakan hamba Kami عَبْدَنَا (Nuh) dan mengatakan: “Dia seorang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman).

  http://kisahmuslim.com/pembebasan-jerusalem-di-masa-umar-b…/
  Memasuki Jerusalem

  Pada tahun 637 M, pasukan Islam sudah mendekati wilayah Jerusalem. Saat itu Jerusalem dibawah tanggung jawab Uskup Sophronius sebagai perwakilan Bizantium dan kepala gereja Kristen Jerusalem. Ketika pasukan Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin Ash mengepung kota suci tersebut Sophronius tetap menolak untuk menyerahkan Jerusalem kepada umat Islam kecuali jika Khalifah Umar bin Khattab yang datang langsung menerima penyerahan darinya.

  Mendengar kabar tersebut, Umar langsung berangkat dari Madinah menuju Jerusalem. Sang khalifah berangkat dengan hanya berkendara keledai dengan ditemani satu orang pengawal. Setibanya di Jerusalem, Umar disambut oleh Sophronius yang benar-benar merasa takjub dan kagum dengan sosok pemimpin muslim satu ini. Salah seorang yang paling berkuasa di muka bumi kala itu, hanya menyandang pakaian sederhana yang tidak jauh berbeda dengan pengawalnya.

  Penduduk Jerusalem diwajibkan membayar pajak sebagaimana penduduk kota-kota lainnya, mereka juga harus mengeluarkan orang-orang Bizantium, dan para perampok. Orang-orang Jerusalem yang tetap ingin tinggal di wilayah Bizantium, mereka boleh membawa barang-barang dan salib-salib mereka. Mereka dijamin aman sampai mereka tiba di wilayah Bizantium. Setelah itu mereka pun masih diperbolehkan kembali lagi ke Jerusalem jika ingin berkumpul dengan keluarga mereka, namun mereka wajib membayar pajak sebagaimana penduduk lainnya.

 2. ……………………IA = kumpulan negeri-negeri itu (united nation) … kekuatannya SANGAT {besar/ war tech/ super power} …. diBINASAkan

  tidak ada yang MENOLONG krn “BIASAnya” …. banyak negara yang menolong “negeri-negeri itu”/ ” kumpulan negeri”

  < << ….. karena ASSAAH/ kiamat/ lemparan Allah …. golongan yg BERSATU … dikalahkan >>>> apakah akan 100 tahun lagi … apakah 1000 tahun lagi ?? ya pasti ash SHAFF … pasukan yang berbaris SUDAH BINASA … tanpa pertolongan Allah ASSAAH >>>

  ﴾ Al Qamar:44 ﴿ …< < < < < < < < Atau apakah mereka mengatakan: “Kami adalah “SATU GOLONGAN yang BERSATU” {united} yang pasti MENANG {dapat menolong/menang/ مُّنتَصِرٌ}”. ﴾ Al Qamar:45 ﴿ … < < < < < < < < < Golongan itu pasti akan diKALAHkan dan mereka akan mundur ke belakang. ﴾ Al Qamar:46 ﴿ … < < < < < < < < < < Sebenarnya hari KIAMAT {=assaah/ ٱلسَّاعَةُ} itulah ‘HARI yang DIJANJIkan” kepada mereka dan kiamat itu {assaah/saat itu/ ٱلسَّاعَةُ} lebih dahsyat dan lebih pahit. kumpulan/gabungan negeri-negeri itu (yg sangat/unggul KEKUATANnya)… diBINASAkan {apakah SUDAH terjadi??} … pasti AKAN terjadi. krn BELUM terjadi disebut dengan = ANCAMAN/ peringatan ﴾ Muhammad:13 ﴿ Dan berapa banyak {وَكَأَيِّن} dari {مِّن} negeri-negeri {=kumpulan negeri/قَرْيَةٍ} ia/negeri itu { هِىَ} sangat {أَشَدُّ} KEKUATAN {قُوَّةً} daripada {مِّن} negeriMU {قَرْيَتِكَ} yang {ٱلَّتِىٓ} mengusirmu {أَخْرَجَتْكَ} . Kami membinasakan mereka { أَهْلَكْنٰهُمْ}, maka tidak ada {فَلَا} seorang penolong {نَاصِرَ} bagi mereka {=negeri-negeri itu/ gabungan negeri-negeri/ لَهُمْ} …………………… = ANCAMAN, … krn belum terjadi ………………. >>>>>>>>>>>

  ﴾ Al Mulk:25 ﴿
  Dan mereka berkata: “Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?”
  ﴾ Al Mulk:26 ﴿
  Katakanlah: “Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan”.
  ﴾ Al Mulk:27 ﴿
  Ketika mereka melihat azab (pada hari kiamat) sudah dekat, muka orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan (kepada mereka) inilah (azab) yang dahulunya kamu selalu meminta-mintanya.

 3. APAKAH …. TANPA sebab …. tiba-tiba BABEL dan ISRAEL LENYAP … dari muka BUMI ????

  APAKAH bisa ….. Israel dan Babel {Yesaya:14:22-25} … LENYAP dari muka bumi TANPA batsyah ??

  Yesaya
  ( Pasal : 14 || Ayat : 22 )
  TUHAN Yang Mahakuasa berkata, “Aku akan menyerang Babel dan melenyapkannya. Tak seorang pun akan Kuselamatkan, bahkan anak-anak tidak Kubiarkan hidup. Aku, TUHAN, telah berbicara.
  ( Pasal : 14 || Ayat : 25 )
  Orang Asyur di Israel negeri-Ku, akan Kubinasakan, dan yang ada di gunung-gunung-Ku akan Kuinjak-injak. Aku akan membebaskan bangsa-Ku dari penindasan dan dari beban yang dipaksakan kepada mereka oleh orang Asyur.
  ( Pasal : 14 || Ayat : 26 )
  Inilah rencana-Ku untuk dunia; lengan-Ku terentang untuk menghukum bangsa-bangsa.”

  “MEREKA” (orang-orang beriman ITU/hamba Kami) … “akan memasuki MASJID (soon/segera)” …. “Seperti UMAR bin KHATAB” dan pasukannya (dulu/{ Al Israa’:5}) …. Setelah …. membuat MUKA SURAM/ keHINAan {Al Israa’:7, dan Al Baqarah:114} … sehingga berkuasa PENUH Palestina { Al Israa’:7}

  >>> { Al Baqarah:113 – 14 dan Al Israa’ :4 – 7 = jelas sekali ayat untuk YAHUDI/ ISRAEL} menunjukkan Al qur’an BUKAN hanya DONGENGAN (cerita masa lalu) … tetapi menunjukkan peristiwa/event “MASA LALU”, SEKARANG, …. Dan …. “MASA DEPAN” (yang AKAN terjadi)

  >>> “Melarang orang Sholat di MASJID” = KESOMBONGAN BESAR, …. Apalagi… berusaha MEROBOHkan masjid …dan … telah membuat KERUSAKAN di MUKA bumi .

  >>> Masjid BUKAN untuk orang KAFIR …. Mengapa MELARANG orang masuk masjid untuk BERIBADAH kepada Allah ??? itulah namanya KESOMBONGAN BESAR

  ………………………………………………………………………………………
  ﴾ Al Baqarah:113 ﴿ << YAHUDI … mereka tahu yang AKAN terjadi… krn membaca kitab Dan orang-orang YAHUDI ٱلْيَهُودُ berkata: “Orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan”, dan orang-orang Nasrani berkata: “Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu pegangan,” padahal mereka (sama-sama) MEMBACA AL KITAB. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui, mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili diantara mereka pada hari Kiamat, tentang apa-apa yang mereka berselisih padanya. ﴾ Al Baqarah:114 ﴿ << setelah peristiwa … melarang dan berusaha MEROBOHkan masjid … adalah KEHINAAN (yang AKAN terjadi … maha BENAR Allah memakai kata “KEHINAAN خِزْىٌ” —– hanya ORANG BUTA dan diBUTAkan saja yang tidak PAHAM maksudanya) Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang MENGHALANGHALANGI مَّنَعَ {= “melarang/mencegah” — peristiwa yang SUDAH terjadi mulai zaman Ariel sharon sampai Netanyahu sekarang}menyebut nama Allah dalam mesjid-mesjid-Nya, dan BERUSAHA UNTUK MEROBOHKANNYA خَرَابِهَآ {= pada masjid al Aqsa – peristiwa SUDAH terjadi} ? Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya (mesjid Allah), kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). —– Mereka di dunia MENDAPAT KEHINAAN خِزْىٌ —– {= peristiwa yang AKAN terjadi… pasti AKAN segera/ SOON terjadi} —- dan —– DI AKHIRAT MENDAPAT SIKSA عَذَابٌ {= peristiwa yang AKAN terjadi… masih LAMA} yang berat.

 4. daulah KHALIFAH (terlihat) … lalu … KIAMAT/”malapetaka” terjadi
  ........................................................................................................
  Nu'aim bin Hammad meriwayatkan dari Ali bin Abu Tholib Ia berkata,"Akan muncul seorang PRIA SEBELUM Mahdi dari Ahlul baitnya di sebelah timur yang membawa pedang di pundaknya selama delapan belas {18} bulan. Ia berperang serta menuju ke Baitul Maqdis, namun ia tidak dapat sampai kepadanya hingga matinya."

  < << daulah KHILAFAH/Khalifah …lalu … KIAMAT akan terjadi <<<< Dari Hudzaifah bin al Yaman radhiyallahu ‘anhu, dia berkata, “Orang-orang bertanya kepada Rasulullah mengenai kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau mengenai keburukan.” Hudzaifah melanjutkan, “Wahai Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini, akan muncul keburukan setelahnya seperti masa-masa sebelumnya?” Rasul menjawab, “Benar!” Hudzaifah bertanya lagi, “Lalu bagaimana caranya selamat dari hal tersebut?” Beliau menegaskan, “Dengan pedang!” Hudzaifah melayangkan pertanyaan kembali, “Wahai Rasulullah, lantas apa yang akan terjadi?” Rasul menjelaskan, “Jika Allah mempunyai —KHALIFAH— di muka bumi, lalu dia memukul punggung dan mengambil hartamu, maka taatilah dia. Jika tidak begitu, maka matilah engkau dalam keadaan menggigit akar pohon (tidak taat dan pergi menyepi).” Hudzaifah bertanya lagi, “Lalu apa yang akan terjadi?” Rasul menjawab, “Akan muncul Dajjal dengan membawa sungai dan api. Siapa yang jatuh ke dalam apinya, maka ia akan mendapatkan pahala dan akan dihapus dosanya. Dan siapa yang jatuh ke dalam sungainya, maka ia akan mendapat dosa dan digugurkan pahalanya.” Hudzaifah bertanya kembali, “Lalu apa lagi?” Rasul menyebutkan, “KIAMAT akan terjadi.” >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  >>>>> daulah KHALIFAH (terlihat) … lalu … KIAMAT/”malapetaka” terjadi <<<<<<< „Abdullah ibnu Hawalah berkata, “Rasulullah (shallāllāhu „alaihi wasallam) bersabda, „Kalian akan menaklukkan Syam, Romawi, dan Persia, hingga salah seorang dari kalian akan memiliki unta sebanyak ini dan ini, sapi sebanyak ini dan ini, dan domba sebanyak ini dan ini, sampai salah seorang diberi seratus di-nar merasa tidak senang dengannya.‟ Kemudian beliau meletakkan tangan be-liau di atas kepalaku dan berkata, „Wahai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat Khilafah telah datang ke Negeri Al-Quds (Syam), lalu gempa bumi, MALAPETAKA, dan perkara-perkara besar telah mendekat, maka Hari Kiamat pada waktu itu lebih dekat daripada jarak antara tanganku ini dari kepalamu.” [Shahih: HR. Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim].

Leave a Reply